Starkare näringsliv för fler jobb

Värmdös framtid kan inte stavas sovstad. I dag tvingas för många Värmdöbor pendla ifrån kommunen. Värmdö behöver fler stora arbetsgivare för fler kvalificerade jobb på hemmaplan.

Vi socialdemokrater vill kraftsamla för fler jobb på hemmaplan. Starta en Värmdöoffensiv för att få större arbetsgivare till kommunen. Inför ett näringslivsråd med verkligt inflytande. Vi vill se nya arenor för samverkan, ökad kunskap och utveckling. Främja det lokala näringslivet i kommunens upphandlingar och ställ tydliga sociala krav på de som vill ta del av skattebetalarnas pengar. Värmdö kommun ska ha en enkel och kundfokuserad myndighetsutövning som möter företagens behov. Vi inför utökade öppettider för kommunen. Tjänstemän och beslutsfattare i Värmdö ska få en större förståelse för småföretagares villkor. Så får vi Värmdös många små företag att växa och också kunna anställa fler.

 

VÅRA TRE VIKTIGASTE REFORMER:

 • Värmdökontraktet – alla som kan jobba ska jobba. Den som uppbär försörjningsstöd på grund av arbetslöshet eller funktionsnedsättning ska kunna matchas till ett jobb inom kommun, näringsliv eller ideell förening med delvis subventionerad tjänst.
 • Fler arbetsplatsområden så att Värmdöföretag kan växa och Värmdöbor slipper pendla.
 • Sommarjobbsgaranti för unga i åldrarna 15–17 år.

 

FLER FÖRSLAG FÖR STARKARE NÄRINGSLIV OCH FLER JOBB

 • Bygg ut vuxenutbildningen och skapa fler utbildningsplatser och lärlingsutbildningar inom bristyrken.
 • Mobilisera kompetens- och utbildningssatsningar kring strategiska branscher, till exempel via branschråd.
 • Utöka arbetsplatsområdet i Kil i stället för att bygga kretsloppscentral åt Nacka kommun.
 • Använd innovationsupphandling för att främja det lokala näringslivets innovatörer.
 • Stötta näringslivet i skärgården genom ökad digitalisering i kommunen och underlätta för fysiska mötesplatser.
 • Enkel, och kundfokuserad myndighetsutövning som möter företagens behov.
 • Öka turismen genom destinationsutveckling i samverkan med besöksnäringen. Säkra en permanent turistbyrå i Gustavsbergs hamn för bättre guidning och stöd för näringslivet.
 • Satsa på det lokala näringslivet och ökad turism genom samarbete med ateljéverksamheten och de kreativa näringarna i Gustavsbergs hamn.
facebook Twitter Email