Skärgården

Vi ser skärgårdslivet som en kedja där alla länkar – skolor, bostäder, jobb, samhällsservice, kommunikationer – måste finnas för att kedjan ska hålla ihop och skärgården bli livskraftig. I dag minskar den bofasta befolkningen, samhällsservicen vacklar, bostäder saknas. Bristen på lokal arbetskraft ökar i takt med att den nuvarande befolkningen åldras. Servicen försämras för alla, såväl heltidsboende som deltidsboende och tillfälliga besökare.

Detta vill vi ändra på. Det behöver byggas fler hyresrätter på våra kärnöar. Näringslivet ska stöttas genom ökad digitalisering i kommunen och vi behöver underlätta för fysiska mötesplatser. Fjärrundervisningen ska stöttas för likvärdig utbildning. Kommunen ska utlokalisera egna verksamheter för fler arbetstillfällen i skärgården. Vi vill införa medborgarbudgetar, där en del avsätts som öarnas invånare själva får ha inflytande över. Vi vill ta fram ett skärgårdsprogram och tillsammans med öarnas driftiga föreningsliv utveckla en gemensam vision för en levande och stark Värmdöskärgård.

 

VÅRA TRE VIKTIGASTE REFORMER:

  • Bygg hyresrätter på kommunal mark på kärnöarna för att trygga kompetensförsörjning, ökad tillväxt, främjad etablering och möjlighet för äldre att bo kvar. Utveckla boendeformer för att provbo i skärgården och bo tillfälligt under arbetstoppar.
  • Ta fram ett jobb- och utbildningspaket. Behåll kommunala skolbyggnader, fortsätt utveckla fjärrundervisningen, utlokalisera kommunala verksamheter och öka digitaliseringen för bättre kommunal service.
  • Pröva medborgarbudgetar där skärgårdsborna själva får inflytande.

 

FLER FÖRSLAG FÖR EN LEVANDE SKÄRGÅRD HELA ÅRET

  • VA-försörjningen måste stöttas för fler bofasta på hel- eller deltid.
  • Värmdö Hamnars viktigaste uppdrag ska vara god service till boende, besökare, näringsidkare och trygg godshantering.
  • Rimliga parkeringslösningar för båtar och bilar för fastboende och differentierade taxor för fastboende och turister.
  • Lägg inte ned infrastrukturstödet!
  • Hållbart båtliv med fler latrintömningsstationer. Värmdö ska vara ledande inom smarta miljölösningar till sjöss.
  • Nej till Horstensleden.
  • Utveckla möjligheter för vanligt folk att hyra enklare sommarstugor i skärgården.
facebook Twitter Email