Kultur

Kultur bygger ett samhälle starkare. Kultur berikar och behövs för att vi ska utvecklas som demokratiska människor. Kultur behövs för att förstå humanistiska värden om rättvisa och jämställdhet. Med hjälp av kultur växer vi.

Kulturen skapar ett rikare samhälle, ökar förståelsen för den globala värld vi lever i och banar väg för nya jobb, både inom och utanför de kreativa näringarna. Kulturen kan vara en förenande kraft som skapar sammanhållning och trygghet och gör oss stolta över att leva och bo i Värmdö.

Det är viktigt att kulturen blir tillgänglig för alla. Alla ska med, oavsett ålder, kön, ursprung och ekonomi. Den offentligt finansierade kulturen ska kännetecknas av en hög grad av medskapande, av barn, ungdomar och vuxna.

Värmdö behöver mer, inte mindre, kreativitet för att lösa alla de komplexa utmaningar vi står inför. För oss socialdemokrater är det viktigt att ta tillvara på och vårda kraften i kulturen och i vårt kulturarv.En viktig uppgift för kommunen är därför att uppmuntra och stödja kulturella initiativ. Med ändamålsenliga lokaler, ekonomiskt stöd och informationsspridning vill vi stimulera föreningar och andra till kulturella aktiviteter.

 

VÅRA TRE VIKTIGASTE REFORMER:

 • Den kommunala kulturskolan ska omfatta 6–20 år.
 • Tillgång till kulturella aktiviteter/platser med ändamålsenliga lokaler ska finnas i hela Värmdö.
 • Värna porslinsarvet i Gustavsberg, sälj inte ut Ateljéföreningens lokaler utan möjliggör ett kreativt kluster med ett genomtänkt kulturhus.

 

FLER FÖRSLAG FÖR ETT STÄRKT KULTURLIV

 • Inget barn ska hindras från att gå i kommunala kulturskolan av ekonomiska skäl.
 • Införa kulturfritids.
 • Utveckla digitala guider för naturliv och kulturhistoriska miljöer på Värmdö.
 • Förbättra kommunikationen om utbudet av natur- och friluftsliv, idrott och kultur.
 • Utveckla samarbetet mellan skola och kulturinstitutioner och erbjud Värmdös skolbarn ett guidat besök på våra museer och utställningshallar.
 • Investera i en modern bokbuss för ökad tillgänglighet och läsförmåga.
 • Värmdö behöver fler museer och attraktiva besöksmål. Vi ser möjligheter att etablera: ett fritidsbåtsmuseum i samverkan med Sjöhistoriska museet, ett Taubemuseum och ett industridesignmuseum i hamnen.
 • Verka för att konstnärliga utsmyckningar och skulpturparker finns tillgängliga på olika platser inom kommunen.
facebook Twitter Email