Inflytande och demokrati

Värmdös invånare är missnöjda med sitt inflytande. Demokratiska processer i stora frågor fungerar dåligt med stor frustration till följd, inte sällan med namninsamlingar, krav på folkomröstningar och till och med demonstrationer. Människor är irriterade över beslut man tror har fattats på ett visst sätt, men där resultatet i själva verket blev något annat.

Politiker fattar beslut utan att fullt ut förstå konsekvenserna. I stort sett samtliga nya detaljplaner överklagas. Ungdomar känner sig utanför det demokratiska inflytandet. Föreningar tycker inte att de kommer till tals.

Det här vill vi ändra på. Vi socialdemokrater kommer inte att lova guld och gröna skogar, men vi lovar att alltid lyssna och förklara våra beslut, vilka målkonflikter vi har tagit ställning till och se till att beslutsunderlag har tydligare och mer informativa konsekvensanalyser.

 

VÅRA TRE VIKTIGASTE REFORMER:

  • Bättre dialog med invånare och stärkta råd. De kommunala råden (pensionärsrådet, rådet för funktionshinderfrågor och skärgårdsrådet) ska användas seriöst och med framförhållning inför beslut.
  • Inrätta föreningslots för att erbjuda ”en väg in” för föreningar i kontakt med kommunen.
  • Utveckla demokratiarbetet för unga, undersök möjlighet och intresse för att införa ett ungdomsfullmäktige.

 

FLER FÖRSLAG FÖR STÄRKT INFLYTANDE OCH DEMOKRATI

  • Ökat stöd till och stärkt samarbete med civilsamhället genom exempelvis idéburet offentligt partnerskap, så kallade IOP-avtal.
  • Arrangera årliga demokratidagar för att stärka demokratin och inflytandet i hela kommunen.
  • Utveckla den webbaserade Värmdöpanelen som verktyg. Använd medborgarpanelen för att stämma av viktiga frågor med Värmdöborna.
  • Bättre förankrade samhällsbyggnadsfrågor ger färre överklaganden av detaljplaner och nöjdare invånare.
facebook Twitter Email