Idrott och friluftsliv

Idrotten berör alla. Närmare 10 000 av Värmdös 43 000 invånare är med i någon av kommunens 57 idrottsföreningar. Värmdös föreningsliv gör en hjälteinsats som förtjänar ett starkare stöd.

Samhällsnyttan av idrotten är glasklar. Därför är det viktigt att det ska finnas god tillgång till vardagsmotion, näridrott och spontanidrott. Det är också viktigt att det finns många olika former av organiserad idrott, för både de som ser idrott som motion och de som satsar på tävlingsverksamhet, som lockar tjejer och killar, kvinnor som män till aktivitet och engagemang. Alla barn oavsett funktionsnedsättning, ekonomiska förutsättningar, bakgrund eller kön ska ges goda förutsättningar att få tillgång till ett aktivt fysiskt liv. Därför vill vi ingå ett lokalt handslag med Värmdös idrottsföreningar om gemensamma målbilder för bättre verksamhetsförutsättningar och mer träffsäker finansiering.

 

VÅRA TRE VIKTIGASTE REFORMER:

 • Bygg fler idrotts- och motionsanläggningar i hela Värmdö kommun.
 • Handslag med Värmdös idrottsföreningar om stärkt finansiering och gemensam utvecklingsstrategi.
 • Alla barn oavsett ekonomiska förutsättningar, funktionsvariation, bakgrund eller kön ska ges goda förutsättningar för ett aktivt fysiskt liv.

 

FLER FÖRSLAG FÖR ETT RIKARE IDROTT OCH FRILUFTSLIV

 • Idrottsverksamheter ska vara tillgängliga för alla.
 • Utöka hallkapacitet för växande idrotter.
 • Rusta upp Ekvallen, modernisera isanläggningen och öka kapaciteten på uterinken i avvaktan på eventuell flytt.
 • Inför en fritidsbank/sportotek med sportutrustning till låns i samverkan med civilsamhället och föreningslivet.
 • Värmdö är en skärgårdskommun, vi behöver ha en högre ambitionsnivå för simkunnighet än de nationella bestämmelserna till årskurs 3.
 • Bygg en simhall till för att möta behovet när Värmdö växer.
 • Utveckla spontanidrottsplatser vid Farstavikens skolas enheter och Kyrkskolan.
 • Bygg fler konstgräsplaner, bland annat vid Farstaborg i Gustavsberg. Utred bolltält i samband med uppgraderingen av Värmdövallens grusplan till konstgräsplan.
 • Uppmuntra samverkan med föreningslivet för öppna idrottshallar kvällstid för spontanidrott för ungdomar.
 • Värmdö är en barnrik kommun, därför investerar vi i attraktiva lek- och mötesplatser.
 • Genomför genusanalyser inför investeringsplaner och utred en modell där verksamheter och föreningar som erbjuder aktiviteter utifrån socioekonomisk bakgrund, genus-, hbtq- och funkisperspektiv premieras.
 • Verka för ett aktivt båtliv och friluftsliv med tillgång till bad i samverkan med båtföreningar och samfälligheter.
 • Vi värnar det tätortsnära friluftslivet.
 • Utveckla sammanhängande strövområden som är tillgängliga för alla Värmdöbor och utred förutsättningarna för ett friluftscenter vid Kvarnsjön.
 • Utveckla Fritidsfältare, som aktivt och uppsökande möter ungdomar i skolor och på offentliga platser för att främja och stärka ungas vilja till en mer meningsfull fritid.
facebook Twitter Email