Bostäder

Bostad är en social rättighet. Ingen ska sakna tak över huvudet. När våra unga Värmdöbor tvingas flytta på grund av bostadsbrist förlorar vi välutbildad arbetskraft och skatteintäkter som finansierar den gemensamma välfärden.

Det måste finnas tillräckligt med bostäder i alla delar av kommunen och med olika upplåtelseformer. Det har byggts för få hyresrätter under de senaste tolv åren. Därför vill vi öka byggtakten när det gäller hyresrätter. Varannan nybyggd lägenhet ska vara en hyresrätt som vanligt folk, unga och äldre har råd att bo i. De lägenheter som Värmdö Bostäder bygger ska främst gå till Värmdöbor. Därför ska Värmdökön utvecklas, inte avvecklas. Vi vill införa ett nytt bostadsmål för kommunen. Alla Värmdöbor under 25 år ska ha en bostad inom 5 år.

Men inga bostäder kan byggas utan en fungerande infrastruktur. Framkomliga vägar, utbyggd kollektivtrafik och hållbara vatten- och avloppslösningar är en förutsättning.

 

VÅRA TRE VIKTIGASTE REFORMER:

 • Ungdomsgaranti. Alla under 25 ska ha en bostad inom 5 år för att kunna bo kvar på Värmdö.
 • Uppgradera Värmdökön. Värmdö Bostäders lägenheter ska i första hand gå till Värmdöbor.
 • Varannan lägenhet som byggs ska vara en hyreslägenhet.

 

FLER FÖRSLAG FÖR FLER OCH BÄTTRE BOSTÄDER

 • Minska tiden i bostadskön. Bygg fler hyresrätter. Bygg områden med blandade upplåtelseformer (bostadsrätter, hyresrätter och äganderätter) och varierande hustyper.
 • Sätt krav på hyrestak för nya hyresrätter.
 • Stoppa utförsäljningen av hyresrätter.
 • Införa kompiskontrakt som gör att ungdomar kan hyra lägenheter tillsammans med sina vänner. Detta underlättar för fler unga att ha råd att flytta hemifrån.
 • Ge ägardirektiv till Värmdö Bostäder att ha en ambition att hyresgäster inte ska behöva lämna sina hem på grund av social omvandling och kostnadsökningar.
 • Pröva ”Örebromodellen” med hyresrabatt under tio år i vissa nyproducerade hyreshus.
 • Kommunens medborgardialoger behöver bli bättre. Det leder till färre överklaganden av nya detaljplaner och större förankring hos medborgarna.
 • Förtäta bebyggelsen i befintliga bostadsområden.
 • Utreda möjligheten att bygga ytterligare lägenheter ovanpå befintliga flerbostadshus.
 • Stoppa spekulationen vid nyproduktion av bostadsrätter.
 • För att fler ska ha råd att köpa en bostadsrätt så införs hyrköpsmodellen som möjlighet i exploateringsavtal.
 • Utveckla program för Egna hems-modellen för att Värmdöbor ska kunna bygga sitt drömhus.
 • Uppmuntra kreativa lösningar där Värmdöbor får möjlighet att hjälpa till med bostadsförsörjningen.
 • Pröva möjligheten att bygga hus på vatten.
facebook Twitter Email