Ansvarsfull ekonomi

Socialdemokraterna är vana att ta ansvar för ekonomin, både i riket och i Värmdö kommun. Vi vet att en stark välfärd kräver en stark och stabil ekonomi. Därför genomför vi reformer på ett ansvarsfullt sätt och i den takt som ekonomin tillåter. Vi står för en samhällsmodell som bygger på den tydliga principen om att alla som kan jobba ska jobba. Det är bra för individen och för kommunen som helhet,

Vi vill att vår kommun ska utvecklas på ett hållbart sätt. När Värmdö växer kommer kommunens ekonomi att kräva tuffa prioriteringar. Tillväxt ger ökade intäkter, men ställer också krav på nya välfärdsinvesteringar. Kommunen behöver ett årligt överskott för att ha råd att betala av på investeringar och lägga undan pengar till nya. Därför värnar vi överskottsmålet. Värmdö behöver ha råd att investera för framtiden. En tryggare välfärd kräver en hållbar finansiering, inte fler skattesänkningar.

 

VÅRA TRE VIKTIGASTE REFORMER:

  • Ge vård, skola och omsorg långsiktiga spelregler. Sätt stopp för kortsiktigheten och ryckigheten i hur våra verksamheter finansieras. Det försvårar ett långsiktigt ekonomiskt ansvarstagande också ute i våra välfärdsverksamheter.
  • Stoppa privatiseringar som säljer ut gemensamma värden och verksamheter i välfärden till underpris.
  • Sluta urholka värdet på Värmdös skattebetalares egendom. Stoppa underfinansieringen av vård, skola och omsorg samt fastighetsunderhåll.

 

FLER FÖRSLAG FÖR EN ANSVARSFULL EKONOMI

  • Varenda skattekrona ska användas ansvarsfullt och effektivt, inte skänkas bort till övervinster. Stärk kommunens beställarkompetens.
  • Bli en bättre arbetsgivare. Stoppa dyra och onödiga konsultlösningar. Fast och trygg personal ger bättre verksamhet och nöjdare invånare.
  • Sluta med privatiseringslinjen vid nyinvesteringar av ideologiska skäl. Använd det alternativ som är ekonomiskt och långsiktigt mest fördelaktigt för Värmdö när nya investeringar i verksamhetslokaler ska göras.
  • Sätt stopp för ideologiska experiment. Vi behöver mer genomgripande kostnadskalkyler och konsekvensanalyser vid nya investeringar. Det får vara nog med ekonomiskt slarv i Värmdö.
  • Nej till vidlyftiga tjänstebilslösningar för höga chefer i kommunen.
facebook Twitter Email