Äldreomsorg

Tillsammans ska vi göra omsorgen om våra äldre tryggare och värdigare. Nu får det vara slut på äldreskandaler i Värmdö där de som jobbat ett helt liv isoleras i containers, med larm om undernäring, hotad patientsäkerhet och stressiga måltider i hemtjänsten.

En väl fungerande hemtjänst är en viktig trygghets- och frihetsfråga. De flesta uppskattar att bo hemma så länge hälsan tillåter. Därför måste minuthetsen i hemtjänsten stoppas. Den som får bistånd ska också ha inflytande över detta. Värmdöbor med hemtjänst ska möta bekanta ansikten varje dag genom mer fast anställd personal. Det ska finnas tid för omtanke och rofyllda måltider och maten ska vara omsorgsfullt lagad. Ensamheten ska brytas med fler boenden för äldre och fördubblat stöd till äldreorganisationerna. Så lyder vår plan för att utveckla regionens tryggaste äldreomsorg. Det gör att både äldre och anhöriga kan leva ett rikare liv.

 

VÅRA TRE VIKTIGASTE REFORMER:

 • Bryt ensamheten. Fler särskilda boenden, trygghetsboenden och servicehus.
 • Inled ett lokalt utvecklingsarbete ”Matlust” för att lyfta fram måltidernas betydelse inom äldreomsorgen. Våra äldre är värda god och näringsriktig hemlagad mat och slopad minuthets för personalen inom hemtjänsten så det finns tid att äta den.
 • Rätt till heltid, i huvudsak tillsvidareanställningar och vikariepool med fast anställd personal införs i egen regi-verksamheter inom äldreomsorgen som en viktig jämställdhets-, arbetsmiljö- och friskvårdsreform.

 

FLER FÖRSLAG FÖR EN TRYGGARE ÄLDREOMSORG

 • Motverka ensamhet hos äldre. Fördubblat grundbidrag till pensionärsorganisationerna för att underlätta deras arbete med aktiviteter för äldre.
 • Biståndsbedömning för plats på särskilt boende ska bli mer rättvis.
 • Ökad frihet för brukare av hemtjänst att själva få välja hur de använder delar av sin biståndsbedömda tid. De som vill ska kunna få sällskap till affären och hjälp att handla och laga sin mat.
 • Såväl den egna verksamheten som fristående utförare ska öka kontinuiteten bland personal som besöker brukarna.
 • Trygghetslarmen ska vara avgiftsfria.
 • Inrätta fler demensteam i kommunens egen hemtjänst och ställa krav på fristående utförare att ha demensutbildad personal.
 • Dagverksamheten för personer med demensdiagnos är en viktig del i många personers vardag – därför ska den utvecklas, inte avvecklas.
 • Äldres fysiska aktivitet ska underlättas.
 • Satsning på friskvårdsarbetet för personalen för ökad kontinuitet och bättre kvalitet i omsorgen för de äldre.
 • Arbetsgivaren ska tillhandahålla arbetskläder och skor för all vård- och omsorgspersonal inom äldreomsorgen.
 • Investera i vidareutbildning för kommunens undersköterskor i äldreomsorgen inom bland annat demensvård.
facebook Twitter Email