Ekonomisk politik

En ny långsiktigt ansvarsfull ekonomisk politik

Den kortsiktiga ekonomiska politiken som Moderaterna fört under sina 15 år vid makten måste få ett slut. Istället för nödvändiga investeringar i skolan, framkomligheten och äldreomsorgen, har de låtit administrationen att svälla och agera bankomat för Sveriges konsulter och bemanningsföretag. Dyra leasingavtal och dåliga upphandlingar har kostat skattebetalarna onödiga pengar.

Nu behöver vi en långsiktig och smart ekonomisk politik, som stärker värmdöbornas frihet och egenmakt. Kommunens finanser blir inte sundare för att Moderaterna lagt regeringens välfärdsmiljoner på hög för att istället sänka skatten. Tvärtom, den förda politiken riskerar långsiktigt Värmdös ekonomi. När problemen inte åtgärdas i tid urholkas möjligheterna att leverera den kvalité på välfärden som värmdöborna förtjänar. Vi ska fortsätta digitalisera kommunen för bättre och mer effektiv service till medborgarna.

Kommunens fastighetspolitik behöver också den bli mer långsiktig och utgå ifrån totalkostnadskalkyler – att äga verksamhetslokaler själva blir billigare i längden.

Våra tre viktigaste reformer är:

  • Bryt bemannings och konsultberoendetVi vill avsluta åratal av ekonomiskt slöseri. Varenda skattekrona ska användas rätt. För oss är det enkelt: Fler lärare, färre byråkrater och dyra bemanningslösningar. Skola, framkomlighet och äldreomsorg går före fluffiga kommunikationsprojekt och dyra konsultnotor. Genom att bryta konsultberoendet och omvandla dyr bemanningspersonal till fast anställda kan vi höja kvalitén och sänka kostnaderna.
  • En mer proaktiv politik som förebygger problemForskningen är tydlig. Tidiga insatser är avgörande för att fler värmdöbor ska nå sin fulla potential. Utöver vår stora skolsatsning vill vi därför också införa en social investeringsfond. Den ska finansiera projekt som förebygger problem, stärker individer och på sikt minskar kommunens kostnader.
  • Hållbara investeringar för framtiden – får ekonomin att växaVi är optimistiska inför framtiden och tror att Värmdö som kommun och vårt näringsliv kan nyttja omställningens möjligheter. När kommunen gör investeringar ska livcykelkalkyler göras och det långsiktigt mest fördelaktiga och hållbara alternativet vara utgångspunkten.
facebook Twitter Email