Trygghet

Du ska känna dig trygg i hela Värmdö

Att kunna känna sig trygg där man bor är helt grundläggande. Men tyvärr stiger känslan av otrygghet i Värmdö. Tryggheten är i allra högsta grad en klass- och jämställdhetsfråga. Unga och kvinnor är särskilt utsatta. Alla värmdöbor ska kunna känna sig trygga i alla delar av Värmdö!

Den senaste trygghetsmätningen visar att Värmdös medborgare upplever att ungdomar som stör ordningen är en utmaning. Unga som inte fångas upp med tidiga insatser och där skolans stöd inte räcker till, löper högre risk att dras med i kriminell verksamhet och att själva bli offer. Vi vill se en satsning på samarbete mellan trygghetsskapande verksamheter. Unga personer på glid ska direkt fångas upp och få hjälp. Brottsoffer ska genast få stöd och skydd. Polisens närvaro ska öka. Vi vill se en permanent polisstation i Värmdö. Vi ska ha bättre, trygghetsskapande belysning.

Vi måste stoppa knarkhandeln i Värmdö innan gängen kommer. På senare tid har ett flertal gripanden gjorts och ett femtiotal personer misstänkts för narkotikabrott efter spaningar och en knarkrazzia. Därför måste vi offensivt pröva alla möjligheter för att stoppa knarket och vad som följer i dess fotspår. Vi ska vända på varje sten för att öka tryggheten. Tillsammans ska vi genomföra en trygghetsoffensiv för hela Värmdö.

Våra tre viktigaste reformer är:

  • Kraftsamla trygghetsaktörerVärmdö kommun ska återigen bli ledande inom förebyggande trygghetsarbete. Våra viktiga aktörer inom trygghetsarbetet ska få förbättrade möjligheter att samverka operativt. Polisen behöver ha en mer kontinuerlig närvaro i Värmdö och ska kunna arbeta nära kommunens verksamheter, uppsökande team, brottsofferjouren och trygghetsskapande föreningar.
  • Fler värmdöpolare och fältassistenter för ett tryggare VärmdöKvinnor och män, unga och äldre ska känna sig trygga när de rör sig ute i kommunen alla tider på dygnet. Därför ska vi investera i fler arbetsledare i Polarna Värmdö och fältassistenter som ökar vuxennärvaron på gator och torg. Nattvandrarna ska få ökat stöd.
  • Stoppa knarket innan gängen kommerDet kommer behövas både förebyggande insatser som stoppar nyrekryteringen av både brukare och de som säljer knark men också fler hårda tag mot de som organiserar och styr verksamheten. Vårt besked är tydligt. Socialdemokraterna är beredda att vända på varenda sten för att stoppa knarket i Värmdö – innan gängen kommer.
facebook Twitter Email