Visar alla poster med taggen:Aktuellt

Första Maj 2016!

Firandet av Första Maj ackompanjerades i år av både underbara Gustavsbergs Blåsorkester och det underbara vädret. Det bjöds på härligt blås med extranummer, sol och värme utöver det vanliga. Det märktes på stämningen hos de många deltagarna, som bänkat sig vid Kyrkstallet. Utan att ha räknat alla till antalet vågar jag påstå att det var…

Läs mer

Kultur- och fritidsutbudet ska bli mer tillgängligt

Pressmeddelande 2016-04-28 Värmdö kommun erbjuder en uppsjö av fina kultur- och fritidsaktiviteter. Men är man rullstolsburen, har svårt att gå eller är synskadad kan det vara svårt att få tillgång till detta utbud. Socialdemokraterna fick under kultur- och fritidsnämndsmötet den 26 april gehör för att förvaltningen tar fram en tillgänglighetsguide för kultur- och fritidsutbudet i…

Läs mer

S i Värmdö vill förtäta för fler bostäder

 Pressmeddelande 2016-04-26 Socialdemokraterna i Värmd?ö har i en motion till kommunfullmäktige föreslagit att kommunstyrelsen ges i uppdrag att ta fram en förtätningsstrategi.  –          4 300 personer står i kö till en bostad i Värmdö, 1 500 är under 35. Att förtäta är ett bra sätt att bygga eftersom vi då kan bygga vidare på befintlig…

Läs mer

Socialdemokraterna i Stockholms län vill se en östlig kollektivtrafiklänk

Pressmeddelande 2016-04-24 Vid sin kongress beslöt Socialdemokraterna i Stockholms län att verka för att en östlig förbindelse etableras som en kollektivtrafiklänk. För de boende i Nacka och Värmdö innebär förbindelsen bättre möjligheter för pendling till jobb och studier. –       Jag är glad att Socialdemokraterna i Stockholms län nu vill verka för att en östlig förbindelse…

Läs mer

Initiativ till samarbete med Teach for Sweden

 Pressmeddelande 2016-04-22 Sveriges konkurrenskraft står på spel då vi tappar gentemot våra närmaste konkurrenter. Sverige faller i PISA-undersökningen för femte mätningen i rad. Det finns ett kompetensglapp mellan arbetsgivarnas efterfrågan på arbetskraft och den kompetens och utbildning som arbetskraften har. En tredjedel av lärarna inom naturvetenskapliga ämnen är obehöriga. I Sverige saknas idag cirka 7000 behöriga…

Läs mer
facebook Twitter Email