Social omsorg

Fler tidiga insatser för en starkare social omsorg

Alla barn som växer upp i Värmdö ska ges jämlika förutsättningar och möjligheter att nå sin fulla potential i livet. Skolan klarar dock inte av detta uppdrag på egen hand. Det behövs en stark socialtjänst och förebyggande socialpolitik, som genom tidiga insatser stöttar barn från svåra hemförhållanden att utveckla sin potential. Vi ska bryta mäns våld mot kvinnor för att göra Värmdö till en tryggare kommun för både kvinnor och barn. Social trygghet och fungerande skyddsnät skapar modiga människor som ska bo i Värmdö i framtiden.

Vi är övertygade om att det behövs fler tidiga insatser för Värmdös barn och vill därför upprätta en social investeringsfond som ska bryta negativa händelseförlopp tidigt och sänka kommunens kostnader. Medarbetare och kontorschefer ska kunna ansöka om medel ur fonden för att realisera satsningar som annars inte är möjliga. Den sociala investeringsfonden gör det möjligt för kommunens medarbetare att samverka mellan nämnder och kontor för att förverkliga riktade projekt till de som behöver dem som allra bäst. Så ger vi fler bättre förutsättningar i livet.

Mäns våld mot kvinnor är ett av vår tids absolut största samhällsproblem och Värmdö är inget undantag. För att långsiktigt kunna utrota mäns våld mot kvinnor och dess konsekvenser för familjer behövs ett helhetsgrepp om problemet. Vi måste teckna ett långsiktigt avtal med kvinnojouren så att de kan planera framåt för sin bokstavligt talat livsviktiga verksamhet. Vi behöver också se till att kvinnor som lever i en våldsam relation kan få ett alternativt boende av kommunen. Kvinnor och barn befinner sig idag i en gisslansituation där de inte kan lämna en våldsam man eftersom de inte har en bostad.

Kommunen ska inte syssla med social dumping. Vi behöver återta kontrollen inom beroendevården och se till så att långsiktiga bostadslösningar finns.

Alkohol är den största riskfaktorn när det kommer till att utsätta och utsättas för våld. Dåliga beteenden och normer börjar tyvärr tidigt och därför måste vi arbeta aktivt med förebyggande åtgärder mot alkohol och drogmissbruk. Framförallt i lägre årskurser. Därför behöver Polarna i Värmdö bli fler och få utökade resurser.

Våra tre viktigaste reformer är:

  • En social investeringsfond med tidiga insatser förbättrar barns livschanserGenom en social investeringsfond i Värmdö möjliggör vi mer av tidiga och förebyggande åtgärder, som förbättrar barn och ungdomars livschanser samt uppväxtvillkor, samtidigt som den också minskar behovet av reaktiva och kostnadskrävande insatser för vuxna. Bra för den enskilde och för kommunens ekonomi i stort.
  • KvinnofridsreformVi vill ge kvinnojouren rätt förutsättningar för att hjälpa kvinnor att ta sig ur destruktiva förhållanden. Då behövs långsiktiga avtal så att kvinnojouren kan få stabilitet till sin livsnödvändiga verksamhet. Våldsutsatta kvinnor och barn ska kunna få en bostad så att de har faktiska möjligheter att lämna våldsamma män. På så vis kan vi bättre arbeta för att utrota mäns våld mot kvinnor.
  • Arbeta förebyggande mot alkohol och narkotika i lägre årskurser med fler värmdöpolareVi vill öka det förebyggande arbetet i skolorna mot alkohol och narkotika i lägre årskurser. Alkohol är den största riskfaktorn när det kommer till att utsätta och utsättas för våld. Värmdöborna ska kunna känna sig trygga från alkoholrelaterat våld, därför arbetar vi aktivt med förebyggande åtgärder mot alkoholmissbruk.
facebook Twitter Email