Rösta på Socialdemokraterna i Värmdövalet

Värmdö måste bli tryggare igen så välfärden levererar när du och din familj behöver den. Tillsammans kan vi göra Värmdö till Sveriges bästa kommun att leva i, med Stockholmsregionens bästa skolor och tryggaste äldreomsorg. Med fler prisvärda hyresrätter kan våra unga starta sina vuxenliv.

Vi går till val på ett nytt ledarskap efter 12 år med Moderaterna. Välfärden går före skattesänkningar. Vi vill ha:

1) Bättre skolor. Vi behöver:

● Höja skolpengen för att anställa fler lärare och vuxna. Så ökar vi studieron, förbättrar stödet och höjer kunskapsresultaten.

● Bygga ut elevhälsan. Ta krafttag mot kränkningar och mobbning.

● Införa mer generös skolskjuts.

2) Tryggare äldreomsorg. Vi behöver:

● Bryta ensamheten, med fler äldreboenden och fördubblat stöd till äldreorganisationer.

● Slopa minuthetsen inom hemtjänsten.

● Införa rätt till heltid och vikariepool med fast anställd personal.

3) Fler hyresrätter och hållbar infrastruktur. Vi behöver:

● Införa en Ungdomsgaranti som ger alla Värmdöbor under 25 en bostad inom 5 år. Varannan lägenhet ska vara en hyresrätt med rimlig hyra.

● Bygga fler parkeringar, utreda trafiken vid Mölnvik och genom Hemmesta.

● Öka takten i VA-utbyggnaden.

Läs hela vår valplattform här.

Förtidsrösta på Värmdö

Du kan redan nu rösta på socialdemokraterna. Klicka här för att läsa var och när.

facebook Twitter Email