Näringsliv

Stärkt näringsliv med fler jobb på hemmaplan

Det finns en kraft i Värmdös näringsliv som bättre måste tas tillvara så att nya affärsidéer kan blomstra och jobben bli fler. Fler jobb på hemmaplan skulle göra livspusslet enklare för värmdöborna. Idag tvingas alltför många värmdöbor pendla ut från kommunen för att kunna arbeta. Det bidrar också till den svåra trafiksituationen, som dessutom inte är bra ur ett klimatperspektiv.

Värmdö behöver fler och större företag – för att få fler arbetstillfällen i kommunen. Det är möjligt med en mer offensiv etableringspolitik.

Klustersamarbeten där kommunen idag har framstående aktörer inom näringslivet behöver förstärkas. Värmdö kan dra än mer nytta av vårt kunnande inom de kreativa näringarna, besöksindustrin och hållbar samhällsbyggnad. Genom att dela kartan och på allvar samverka med näringslivet kan vi tillsammans lösa flera av kommunens stora utmaningar, som behovet av en grön omställning, matchningen mellan arbetssökande och företagens behov av kompetens och hur vi ökar tryggheten. De många upphandlingar som kommunen och offentlig sektor gör ska bättre nyttjas för att främja den utveckling av det lokala näringslivet och det Värmdö vi tillsammans vill skapa. Kommunen måste mer aktivt uppvakta stora företag som letar nya orter att utveckla sin verksamhet på. Genom en stärkt företagssamverkan kan vi få Värmdös tusentals enmans- och småföretag att växa och anställa fler.

Våra tre viktigaste reformer är:

  • Inför ett näringslivsråd med verkligt inflytandeDet behövs en ökad samverkan med näringslivet där vi gemensamt delar kartan för att skapa fler jobb, växande näringsliv samtidigt som vi löser kommunens utmaningar.
  • En etableringsoffensiv för att få fler stora företag till VärmdöVärmdös många små företag skulle främjas av etableringen av också fler stora företag och arbetsgivare i kommunen. Det skulle också minska behovet av utpendling och därmed trycket på våra vägar. Offensiven bör särskilt inriktas på branscher där Värmdö redan har ett starkt kluster och gediget kunnande såsom inom de kreativa näringarna, besöksindustrin och hållbar samhällsbyggnad.
  • Skapa fler företagshubbar och co-workspacesNär idéer och kompetenser möts kan nya samarbeten och affärsidéer utvecklas. Att sitta tillsammans med andra i kluster är smart och något som näringslivet efterfrågar. Kommunen behöver vara möjliggörare och medfinansiering från näringslivet bör prövas. Kollektivtrafiknära lägen eftersträvas. Minskad tid för resor är bra för affärerna, klimat och livskvalitén.
facebook Twitter Email