Lokal demokrati

Lokal demokrati med engagerade medborgare

Värmdös invånare är missnöjda med sitt inflytande visar nya medborgarundersökningar. Demokratiska processer i stora frågor fungerar dåligt och det finns idag en stor frustration. Inte sällan har vi sett namninsamlingar och demonstrationer. På sju år har Värmdö haft två folkomröstningar om skolan, Värmdös kommunledning har efter 15 år vid makten slutat lyssna på medborgarnas åsikter. Ungdomar känner sig utanför det demokratiska inflytandet. Föreningar tycker inte att de kommer till tals.

Det här vill vi ändra på. Vi socialdemokrater vill öka medborgarnas engagemang och deltagande i den politiska processen. Stora och viktiga beslut ska föras i dialog med de som berörs – värmdöborna. Partierna har ett ansvar för att lyssna och söka bred förankring. Riktig medborgardialog med värmdöborna kommer göra att politiska beslut både blir mer genomtänkta och bättre förankrade i kommunen. En fråga där värmdöborna inte känner sig lyssnade på är skolfrågan. Därför vill vi införa ett särskilt skolråd sammansatt av föräldrar, elever och föreningar. Vi vill också utveckla våra andra kommunala råd med fokus på ordentlig samverkan.

De styrande avskaffade medborgarnas frågestund på kommunfullmäktige 2020. Hanteringen visar att det handlar om att undvika jobbiga frågor från medborgarna snarare än en vilja att utveckla dialog med värmdöbor. Det var ett sorgligt politiskt spel på demokratins bekostnad. Vi socialdemokrater är starkt kritiska till detta och vill återinföra den viktiga dialogen.

Våra tre viktigaste reformer är:

  • Riktiga medborgardialoger med värmdöbornaVi behöver mer dialog mellan värmdöborna och politikerna. Stora och viktiga beslut ska föregås av dialog med de som berörs. Genomför fler riktiga medborgardialoger.
  • Inför ett skolråd och utveckla de kommunala rådenVi vill se bättre dialog med invånare genom stärkta råd. Ett skolråd ska inrättas, sammansatt av föräldrar, elever och föreningar som utbildningsnämnden har en kontinuerlig dialog och samverkan med i viktiga utvecklingsfrågor. Samtidigt ska pensionärsrådet, rådet för funktionshinderfrågor och skärgårdsrådet utvecklas till riktiga samverkansorgan inför strategiska beslut.
  • Återinför allmänhetens frågestund i kommunfullmäktigeDet ska finnas möjlighet för engagerade medborgare att delta i den politiska processen i Värmdö. Därför vill vi återinföra möjligheten för medborgare ställa frågor i kommunfullmäktige till Värmdös politiker.
facebook Twitter Email