En levande skärgård

En levande skärgård hela året

Vi Socialdemokrater ser livet i skärgården som en kedja där alla länkar – skolor, jobb, bostäder, affärer, samhällsservice, kommunikationer – måste finnas för att skärgården ska hålla ihop och vara livskraftig. I dag minskar tyvärr den bofasta befolkningen. Det finns ett skriande behov av bostäder för bofasta och samhällsservicen vacklar. Brist på lokal arbetskraft ökar i takt med att skärgårdsbefolkningen åldras. Servicen försämras för alla, såväl heltidsboende som deltidsboende och tillfälliga besökare.

Vi vill vända denna utveckling. En levande och livskraftig skärgård kräver att familjer kan välja att bo och verka på våra öar. Det behöver byggas fler hyresrätter på Värmdös kärnöar. Folk behöver någonstans att bo till rimliga priser. Vi vill bygga hyresrätter på kommunal mark på kärnöarna för att öka tillväxt och främjad etablering i skärgården.

Skolan är en annan avgörande länk för att långsiktigt öka de bofasta i skärgården. Det behövs en flerårig satsning på ö-skolorna som stärker elevunderlaget.

Även jobb som man kan försörja sig på året om krävs för att skärgårdslivet ska gå ihop. Kommunen ska därför utlokalisera sina egna verksamheter och skapa fler arbetstillfällen i skärgården. Mer behöver göras för att besöksnäringens säsong kan förlängas.

Även kommunikationssystemet behöver bli bättre så att människor och gods kan förflytta sig med lätthet mellan öar och land. Nya och ombyggda båtar ska leda till minskade utsläpp. Replipunkterna ska utvecklas och växa. Ingarö ska få en egen replipunkt i Björkvik igen.

Skärgårdskedjans alla länkar behöver fungera, för att livet i skärgården ska fungera.

Våra tre viktigaste reformer är:

  • Fler elever på ö-skolorna genom en flerårig satsningDet behövs en flerårig satsning på ö-skolorna som stärker elevunderlaget. Vi vill utveckla en starkare skärgårdsprofil för skolorna inom det nya rektorsområdet och aktiva insatser för att fler fastlandsbor ska välja ö-skolorna. Vi ska nyttja digitaliseringens möjligheter med fjärrundervisning och skärgårdsbornas egen kunskap.
  • Bygga fler hyresrätter på våra kärnöarI skärgården behövs bostäder till rimliga priser. Det måste finnas någonstans att bo för de som är verksamma i skärgården och bidrar till att det är en fantastisk plats för besökare och boende. Därför vill vi möjliggöra byggandet av fler hyresrätter på våra kärnöar.
  • Skärgårdstrafiken ska stärkas såväl sommar som vinterVi behöver transporter i Värmdös skärgård som fungerar bra året om. Både personer och varor ska enkelt kunna fraktas till replipunkter mellan öar och fastland. Enkel och snabb kommunikation stärker skärgårdskedjan och gör skärgården till en ännu bättre plats att bo och verka på.
facebook Twitter Email