Bostäder

Hållbart bostadsbyggande

Under för lång tid har värmdöborna suttit fast i både trafik och bostadsköer. Bostadspolitiken har varit ohållbar. Vi vågar vara tydliga. Långsiktigt behövs fler bostäder, men de kommande åren behöver Värmdö en minskad byggtakt eftersom den eftersatta infrastrukturen måste lösas först. Vi vill se ett byggstopp där infrastrukturen inte fungerar.

Nya bostäder ska koncentreras till områden där vi har stark kollektivtrafik. Värmdös skärgårdskaraktär ska bevaras, därför vill vi anställa en stadsarkitekt. Vi vill också se ett ökat byggande i trä. Så tar vi också ett ansvar för klimatet.

När bostäder väl byggs måste vi se till så att det byggs för alla skeden i livet och med olika upplåtelseformer. Idag finns en stor brist på hyresrätter i Värmdö. Därför vill vi prioritera hyresrätter som vanligt folk, unga och äldre har råd att bo i. Det behövs också hyresrätter på kärnöarna, så att yngre generationer kan flytta dit och möjliggöra för en levande skärgård. Vi vill införa en kommungemensam värmdökö. De lägenheter som Värmdö Bostäder bygger ska först erbjudas värmdöbor.

Vi behöver en långsiktigt hållbar bostadspolitik – det gäller både framkomligheten, socialt och klimatmässigt!

Våra tre viktigaste reformer är:

  • Lediga lägenheter ska gå till värmdöbor förstDe få hyresrätter som finns i Värmdö och det som byggs måste komma värmdöborna till del. Därför vill vi införa en kommungemensam kö där kommunen uppmanar byggaktörer att lämna lediga lägenheter dit. Lediga hyreslägenheter i Värmdö bostäders bestånd ska alltid erbjudas värmdöbor först.
  • Lös infrastrukturproblemen först – bygg bara i kollektivtrafiknära lägenLångsiktigt behöver vi fler bostäder, men infrastrukturen måste fungera först. Vi vill genomföra ett framkomlighetsprogram för att lösa trafikkaoset och därför står vi för ett byggstopp där kommunen bara tillåter nya bostäder där infrastrukturen fungerar och i kollektivtrafiknära lägen. Vi vill särskilt se fokus på Ingarökrysset och i riktning mot Nacka och Stockholm.
  • Fler hyresrätter med bevarad skärgårdskaraktär – bostäder för alla skeden i livetNär bostäder väl byggs måste vi se till så att det byggs för alla skeden i livet. Den stora bristen på hyresrätter i Värmdö gör att unga vuxna tvingas flytta härifrån och att äldre ofrivilligt sitter fast i villor som annars kunde frigöras för barnfamiljer. Vi vill använda markpolitiken och statliga investeringsstöd så att hyrorna hålls nere så att vanligt folk har råd. Nya bostäder ska byggas så att vår skärgårdskaraktär bevaras.
facebook Twitter Email