Idé(s)prutor på Företagardagen

På Värmdö  Företagardag i hamnen den 19 September genomförde vi ett framgångsrikt evenemang. Aktiviteten sköttes av av vår framtidsgrupp för företagarfrågor, och främst Elsebeth Bergqvist, Birgitta Rynnert och Karin Ekelund Malmros. Vårt monter var välbesökt och interaktiv. Få kom undan att bidra med egna idéer för hur kommunen kan hjälpa företagen mer och bättre. Idéerna…

Läs mer

Äntligen vettig utemiljö på Gustavsgården!

”Äntligen är arbetet igång med att ordna en vettig utemiljö för våra äldre som bor på Gustavsgården. Partivännen Ingalill Westh drev frågan hårt och motionerade om detta för flera år sedan. Det lovades och lovades men inget hände. NU – äntligen! Arbetet är igång!” Ingalill Westh var under många år kommunalpolitiskt aktiv i Värmdö kommun…

Läs mer

Folkinitiativet i Värmdö är i mål!

”Folkinitiativets resultat ett utslag för bristande dialog” Mer info på www.folkinitiativetvarmdo.se

Läs mer

Nya uppgifter avslöjar kommunstyrelsen

  Länk:  NVP Värmdö  05 juni 2013  Sporthallsbygget på Värmdövallen fortsätter kleta sig fast vid Värmdös politiker. Efter att nya uppgifter läckt ut om affären och den misstro som finns mot ansvariga, beviljades inte kommunstyrelsen ansvarsfrihet. Debatten om Värmdös årsredovisning och revisionsberättelse tog närmare fem timmar av onsdagens fullmäktigemöte. Revisionsberättelsen innehåller mycket allvarlig kritik. Allvarligast…

Läs mer

S stödjer extra peng för skolor i utsatta områden

  Nästa år kan viktad skolpeng, som Socialdemokraterna länge har krävt, införas i Värmdö kommun. Det står i budgetförslaget för 2014. Värmdömoderaternas koalition har tidigare röstat ned systemet, som ger extra pengar till skolor i områden där föräldrars utbildningsnivå är lägre. I budgetförslaget från kommundirektören har sju miljoner kronor satts av för att införa den…

Läs mer
facebook Twitter Email