Beslutat: en budget för 2023 som sätter skolan först

Kommunfullmäktige sent igår klubbat Värmdösamarbetets budget – en budget som prioriterar skolan. När Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet presenterade Värmdös nya styre gav vi ett löfte till alla Värmdöbor: att framtidssäkra kommunen. Utbildning är en av kommunens kärnuppgifter och våra barn och unga är det viktigaste vi har – därför kommer vi alltid sätta skolan först. Vårt mål är att kvaliteten och likvärdigheten i Värmdös skolor ska fortsätta öka!

Värmdösamarbetet prioriterar skolan. När Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet presenterade Värmdös nya styre gav vi ett löfte till alla Värmdöbor: att framtidssäkra kommunen. Utbildning är en av kommunens kärnuppgifter och våra barn och unga är det viktigaste vi har – därför kommer vi alltid sätta skolan först. Vårt mål är att kvaliteten och likvärdigheten i Värmdös skolor ska fortsätta öka!

Värmdös nya skolpolitik vilar på två ben: kunskap och trygghet. Skolans viktigaste uppdrag är att förmedla kunskaper i en trygg miljö där växande och lärande ska ske i harmoni. Fler måste nå kunskapsmålen, de som har behov av stöd ska få det och samtidigt ska de som har lätt för skolan utmanas. Alla Värmdös barn ska få möjlighet att nå sin fulla potential. Vi menar allvar med att den kommunala skolans attraktionsvärde skall öka. För att bli en attraktiv skolkommun måste vi ge skolan rätt ekonomiska förutsättningar, därför presenterar vi i budget 2023 en ökning av skolpengen med 6% för högstadiet medan de resterande nivåerna inklusive förskolan får en höjning på 3%. Totalt innebär det närmare 29 miljoner kronor i ytterligare medel till Värmdös skolor.

För att ytterligare stärka utbildningens roll i vår kommun inför vi tre specialiserade utbildningsnämnder*; en förskolenämnd, en grundskolenämnd och en nämnd med fokus på gymnasiet och högre utbildning då ansvaret för gymnasieskolan flyttas till vuxenutbildnings- och arbetslivsnämnden. Det här ser vi som en viktig del i ett utvecklingsarbete att tydliggöra kommunens kunskapsuppdrag. Vi är övertygade om att en ny förskolenämnd kommer lyfta förskolan och öka den demokratiska insynen i beslut och processer. Den nyinstiftade grundskolenämnden kommer att tillsammans med socialnämnden arbeta med trygghetsskapande åtgärder för främjande av arbetsro och trygghet i skolmiljön. Genom flytten av ansvaret för gymnasieskolan, till den nya Gymnasie- vuxenutbildnings- och arbetslivsnämnden, får vi möjlighet att stärka gymnasieskolans koppling till det lokala näringslivet.

Värmdös skolor behöver en långsiktigt stark och rättvis finansiering – höjd skolpeng, stärkt socioekonomisk fördelning och fortsatt arbete med problematisk skolfrånvaro. Vi i Värmdösamarbetet vill ge skolan rätt förutsättningar för att kunna jobba med sitt kärnuppdrag – undervisning i en trygg skolmiljö som främjar lärande och utveckling. Det är en tydlig och ansvarsfull prioritering i dessa ekonomiskt tuffa tider. Vi är övertygade om att en bättre framtid för Värmdö börjar i skolan.

*Närmare beräkningar av förvaltningen har tydliggjort att merkostnaden för den nya nämndorganisationen beräknas kosta 360 tkr.

facebook Twitter Email