Värmdöborna främst

Hyresrätter i Värmdö ska primärt gå till värmdöbor. Därför ska nuvarande avtal med Stockholms bostadsförmedling sägas upp. Det är ett av Socialdemokraternas tydliga vallöften för den kommande mandatperioden.

– Hyresrätter som byggs i Värmdö ska i första hand förmedlas till de som är folkbokförda i kommunen. Det är dem vårt bostadsförsörjningsansvar omfattar, inte alla hundratusentals som står i Stockholms bostadskö, säger Mikael Lindström, oppositionsråd för Socialdemokraterna i Värmdö.

Värmdökön, som innehöll 5 800 köande värmdöbor till allmännyttiga Värmdö Bostäders hyreslägenheter, flyttades av Moderaternas styre 2014. Efter fem år skulle kötiden upplösas och alla köande värmdöbor skulle få konkurrera om en köplats till en bostad i Värmdö med de 596 000 som står i Stockholmskön. När det beslutet fattades lovade Socialdemokraterna att riva upp beslutet om de kom till makten.

I samband med att Rikshem blev delägare i Värmdö Bostäder, förhandlade Socialdemokraterna så att den femåriga stupstocken för kön skulle tas bort. Det reviderade avtalet skulle ha varit klart 2017 men är fortfarande inte färdigt för behandling i kommunstyrelsen.

Enligt den senaste rapporten (2017) stod 4 184 personer i Värmdökön, varav 2 160 var mantalsskrivna i Värmdö. I kön hos Stockholms bostadsförmedling står 8 649 värmdöbor, men det är oklart i vilken utsträckning de söker bostad i Värmdö. Om de vill flytta med till den nya Värmdökön ska de få tillgodoräkna sig sin köplats, enligt förslaget från Socialdemokraterna.

I avtalet som Moderaterna drev igenom går dessutom varannan lägenhet i Värmdö till andra än vämdöbor.

– Det är ett dåligt avtal för värmdöborna som behöver en bostad. Därför vill vi ändra på det. Först när värmdöbor har tackat nej ska lägenheter förmedlas till personer som inte är mantalsskrivna i Värmdö. Vi socialdemokrater står upp för värmdöbornas intressen, säger Mikael Lindström.

En hyresvärd är i grunden fri att hyra ut till vem den vill och flera värdar i Värmdö har egna köer, som Riksbyggen och SKB, som snart upplåter kooperativa hyresrätter.

– De som vill ha byggrätter i Värmdö ska uppmuntras att välja den nya Värmdökön. Upplåter vi kommunal mark kommer det att vara ett krav.

– Dessutom är vårt mål att varannan nybyggd lägenhet ska vara en hyresrätt. I Porslinskvarteren blir det bara cirka 20 procent hyresrätter, avslutar Mikael Lindström.

Fakta

År 2017 stod 2 160 värmdöbor i Värmdökön av totalt 4 184 personer. Det innebär att 2 024 personer från andra kommuner står i Värmdökön.

Den interna byteskön hanteras av VärmdöBostäder AB. Trygghetsboende, medicinska och sociala förturer samt lägenheter för flyktingmottagande hanteras inom Värmdökommun.

För en bostad i Värmdö kommun var den genomsnittliga kötiden för personer folkbokförda i Värmdö kommun 9 år 2015, 6,7 år 2016 och 8 år 2017.

facebook Twitter Email