Värmdös nya oppositionsråd: ”Cynisk nedmontering av LSS-insatser”

 

 Pressmeddelande 2016-02-09

Värmdö kommun har gjort kraftiga nedskärningar i stödet till dem med funktionsnedsättning. En av dem som drabbas är rullstolsburne Casper Hafvström som blev av med sin rätt till ledsagning som Mitt i Värmdö berättade om i veckan.

Sedan Värmdö kommun före årsskiftet antog nya politiska riktlinjer för handläggning av LSS-ärenden, har antalet beviljade insatser och timmar kapats dramatiskt. En av många som drabbas är Casper Hafvström som får kraftigt minskad ledsagning från 61 timmar till 15 per månad, något som Tidningen Mitt i Värmdö berättade den 3 februari om (http://mitti.se/kommunen-sparar-in-pa-casper/). Från många andra drabbade kommer liknande signaler.

? Det pågår en cynisk nedmontering av LSS-insatser som våra medborgare har rätt till enligt lagen, säger Värmdös nya oppositionsråd Mikael Lindström (S).

Den främsta orsaken är att Värmdömoderaternas allians försöker rädda ett gigantiskt underskott i vård- och omsorgsnämnden, minst 36 miljoner kronor för 2015. 

? Den här politiken gör det svårare för Värmdös funktionsnedsatta att leva ett ?normalt? liv, ett liv som andra bara tar för givet, säger Mikael Lindström. 

Totalt berörs cirka 250 personer i Värmdö av LSS-insatser. Samtidigt har den politiska ledningen tillåtit nästan en fördubbling av antalet förmånsbilar till höga chefer som de dessutom laddar gratis vid kommunhuset. 

? Det blir en stötande kontrast när de som fattar besluten om nedskärningar belönas med dyra bilar, säger Mikael Lindström. 

Nu föreslår Socialdemokraterna att Värmdö på försök inför en modell som har prövats och införts med framgång i Laholms kommun. 

? Den går ut på att personer som behöver ledsagning själva bestämmer hur många timmar de behöver. Det ökar sannolikt antalet beviljade timmar, men minskar samtidigt administrationen så mycket att det är värt pengarna. På köpet får de funktionsnedsatta möjlighet att leva det liv de har rätt till och kommunen behöver inte ägna sig åt rättsligt tveksamma biståndsbeslut, säger Mikael Lindström. 

Socialdemokraterna har begärt att nämnden ska få en redovisning av hur insatser och biståndsbedömd tid har förändrats i samband med att de nya riktlinjerna infördes. 

Kontakt 

Mikael Lindström, tillträdande oppositionsråd, 2:e vice ordförande vård- och omsorgsnämnden (S), 073-622 44 59 

facebook Twitter Email