Värmdös LSS-politik strider mot lagen

Värmdö kommuns politiska majoritet driver en LSS-politik som strider mot lagen. I dag beviljas inte insatserna ?ledsagning? och ?kontaktperson? den som bor i gruppbostad. Det ska gruppbostaden stå för, menar man. Det är en märklig uppfattning av två skäl. Dels står det inte i våra avtal med boendena, dels är LSS en individuell rättighetslagstiftning.

I det första fallet är riktmärket en aktivitet i veckan. Det är inte ens ett skall-krav. Den som vill åka till badhuset en gång per vecka och besöka släktingar eller gå i kyrkan, kommer alltså att få avslag. Den som behöver annat socialt umgänge än det som erbjuds i gruppbostaden (tänk dig själv att tvingas bo tätt med människor du inte själv har valt och vars intressen du inte delar), kommer att få avslag.

LSS är en individuell rättighetslagstiftning. Båda dessa insatser ger lagen den enskilde rätt att söka och få. Det visar vägledande domar.

Vi socialdemokrater anser därför att Värmdö kommun agerande strider mot lagen. I kommunfullmäktige i onsdags försökte vi få majoriteten att ta upp sina ”regler” till politiskt beslut. Det vägrar man. Det är fegt att gömma sig bakom en förvaltningsskrivelse.

Det är dags att någon tar politiskt ansvar för vår LSS-handläggning. 

Mikael Lindström

Oppositionsråd (S) Värmdö kommun

Mobil: 073-622 44 59

Tel: 08-570 47 577

E-post: mikael.lindstrom@varmdo.se

Webb: www.socialdemokraterna.se/varmdo

Facebook: www.facebook.com/svarmdo

Twitter: @svarmdo

facebook Twitter Email