Värmdö avvaktar med försäljning av fastigheter till Rikshem

Pressmeddelande från kommunstyrelsen i Värmdö, 2016-03-04

Kommunstyrelsen i Värmdö kommer inte att besluta om en försäljning av verksamhetslokaler vid onsdagens möte. Det har gruppledarna för Moderaterna, Liberalerna och Socialdemokraterna i kommunstyrelsen beslutat. Skälet är främst oklarheterna kring den tilltänkta köparen Rikshems ägare, styrelse och ledning.

– Vi tycker att det är klokt att i det här skedet avvakta att teckna avtal, säger Monica Pettersson, kommunstyrelsens ordförande (M). En ny styrelse i Rikshem ska utses den 11 mars och därefter återstår att se när det finns en ny ledning för bolaget.

– Det har varit för mycket turbulens kring ägarnas olika uppfattningar om bolagets framtid och styrelsens agerande. Vi är därför i dagsläget inte redo att gå vidare med en försäljning av verksamhetslokalerna, enligt Mikael Lindström, 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen (S).

– Värmdöborna måste känna förtroende för kommunens agerande i en så långsiktig fråga. Därför menar vi att det är bättre att parkera diskussionen och reda ut ett antal frågetecken, menar Anders Gullander, 1:e vice ordförande i kommunstyrelsen (L).

Kommunstyrelsens presidium ser därför ingen möjlighet att besluta om en försäljning vid sammanträdet den 9 mars. 

– Vi har en positiv inställning till Rikshem och det goda samarbetet som har inletts i Värmdö Bostäder AB, där Rikshem sedan den 1 december 2015 äger 49 procent av aktierna, säger kommunstyrelsens ordförande Monica Pettersson (M).

Kontakt

Monica Pettersson, ordf (M), 073-988 46 48

Mikael Lindström, 2:e v ordf (S), 073-622 44 59

Anders Gullander, 1:e v ordf (L), 070-345 60 66

facebook Twitter Email