Vård- och omsorgsnämnden i fritt fall.

Pressmeddelande 2015-10-28

Vård- och omsorgsnämndens verksamheter visar underskott i fritt fall och styrningen har havererat. Underskottet för året ser nu ut att hamna på 34 miljoner kronor, nästan en fördubbling sedan halvårsskiftet. Socialdemokraterna kräver nu snabbt ökade resurser till verksamheterna och en krisledning för starkare ledning och styrning.

Så sent som i maj påstod Alliansen att budgeten skulle vara i balans vid årsskiftet, detta trots att det fanns uppenbara risker för underskott. I uppföljningsprognos nummer två vid halvårsskiftet var underskottet 19 miljoner kronor. I budgetuppföljningsprognos nummer tre för året (per 2015-09-30) som nu presenteras, pekar siffrorna mot ett underskott på 34 miljoner kronor för 2015.

? Det är tydligt att siffrorna i våras var helt utan verklighetsförankring. Nämnden har förts bakom ljuset av hittepåsiffror. Jag ifrågasätter nu helt trovärdigheten i våra prognoser, säger Mikael Lindström (S), andre vice ordförande i vård- och omsorgsnämnden.

? Vid nästa sammanträde kräver jag att nämnden inrättar en krisledning i form av ett arbetsutskott som ska ha tillgång till elementära redskap som i dag saknas för professionell styrning, ledning och uppföljning. Vi får för lite information för sent och för sällan. Vi måste få snabbare ekonomiska rapporter, tätare analyser och mer snabbfotade åtgärdsplaner, säger Mikael Lindström.

Förra veckan beslutade Alliansen med stöd av Sverigedemokraterna att sänka skatten i Värmdö 2016 med 5 öre. Det motsvarar ett intäktsbortfall på 5 miljoner kronor för kommunen och ger skattebetalarna några kronor mer i plånboken varje månad.

? Samtidigt som Värmdömoderaterna stod i talarstolen och hyllade skattesänkningen som ansvarsfull ekonomisk politik, befann sig deras verksamheter utom kontroll och vad som nu verkar vara ett tillstånd av fritt fall, säger Mikael Lindström.

? Det är tydligt att Alliansens krav på verksamheterna att ?hålla budget? är en helt omöjlig ekvation och ett rop i rymden. Det går säkert att göra effektiviseringar, men det är alldeles uppenbart att resurserna är för knappa.

facebook Twitter Email