Vallöfte för fler förskollärare i Värmdö

Efter att Lärarförbundet presenterat ny statistik som visar att Värmdö har näst sämst förskollärartäthet i landet presenterar Socialdemokraterna en av sina prioriterade reformer för nästa mandatperiod. En långsiktig höjning av förskolepengen ska ge Värmdös förskolor bättre förutsättningar att rekrytera utbildade förskollärare och vidareutbilda befintlig personal så att fler blir behöriga.  

– Att Värmdö nu är näst sämst i landet när det gäller förskollärartäthet är en skandal. Våra förskolor gör ett fantastiskt jobb, men de måste få bättre förutsättningar att ge våra barn en bra start på kunskapsresan, säger Carl Kangas, oppositionsråd med ansvar för skolfrågor (S).

– Vi vill få väljarnas förtroende att tillsammans med personalen sjösätta en plan för att göra Värmdö till en mer attraktiv skolkommun med förskolor som personal söker sig till och inte ifrån. Grunden i den planen är ett långsiktigt resurstillskott som möjliggör konkurrenskraftiga löner och en ännu bättre arbetsmiljö jämfört med våra närliggande kommuner i regionen. Det handlar bland annat om fler kollegor, rimligare barngrupper och mer planeringstid, fortsätter Carl Kangas.

– Det här är resultatet av Moderaternas och de andra allianspartiernas prioriteringar under 12 år. De har prioriterat sänkt skatt, dyra konsultlösningar och kostsamma tjänstebilar till höga chefer istället för att prioritera våra barn och unga. Nu krävs förändring, därför går vi Socialdemokrater till val på en reformagenda som innehåller en långsiktigt och medveten prioritering av förskolan genom höjd förskolepeng, säger Mikael Lindström, oppositionsråd (S).

Fakta

Värmdö kommun förskolepeng 2018, barn 1-3 år: 11 305kr/mån, 135 660 kr/ år.

Stockholms stad förskolepeng 2018, barn 1-3 år: 154 037kr/år i grundschablon.

Nacka kommun förskolepeng 2018, barn 1-2 år: 147 971 kr / år i ”checkbelopp”.

facebook Twitter Email