Utred kommunala trygghetsvakter i Värmdö

Till Kommunstyrelsen i november lämnade vi Socialdemokrater följande initiativ om trygghetsvakter. På det senaste kommunstyrelsemötet, 17:e januari röstades det ner av den moderatledda alliansen.

Ärende till kommunstyrelsen i Värmdö 2017-11-28

Sedan polisens omorganisering och nedläggning av polisstationen i Gustavsberg har den polisiära närvaron i Värmdö minskat. Vi socialdemokrater har tillsammans med övriga partier i kommunstyrelsen drivit på för att öka polisens närvaro och dialogen med polisen. Till exempel har vi föreslagit att polisen kan erbjudas utrymme hos blåljusverksamheterna i räddningsstationen i Mölnvik.

Vi är förstås glada över regeringens budget som innehåller en kraftfull och offensiv satsning på fler poliser. Men det behövs även andra åtgärder, tror vi. Många värmdöbor har en känsla av ökad otrygghet på våra gator och torg. Detta oavsett om det finns fog för det eller inte. Det finns rapporter om ökad narkotikahandel, men även vit makt-rörelser visar på ökad våldsaktivitet.

Vi tar signalerna om ökad upplevd otrygghet på allvar. Vi vill därför att kommunen anlitar ordningsvakter och väktare, i dagligt tal och i vår kommunikation benämnda trygghetsvakter, som ska finnas i främst centrala Gustavsberg under eftermiddagar och kvällar.

De har juridiska befogenheter att ingripa som ordningsvakter, men ska i första hand arbeta förebyggande och trygghetsskapande genom dialog och kontaktskapande med människor som verkar och rör sig i området. På våra gator och torg ska alla kunna känna sig trygga – gammal som ung, såväl besökare som värmdöbo. I arbetet ingår både att visa turister vägen till hamnen eller att ingripa om någon riskerar att utsättas för brott. Vakterna ska arbeta förtroendeskapande och tillmötesgående eftersom de fungerar som Värmdö kommuns förlängda arm i det offentliga rummet.

Det här har prövats med god effekt och lyckat resultat i bland annat Uppsala, som nu permanentar sin försöksverksamhet. Vi skulle vilja göra motsvarande i Värmdö: Pröva och utvärdera.

Vakterna kan aldrig ersätta polisen, men vara ett komplement. För att ordningsvakterna skall kunna ingripa aktivt, exempelvis genom att avvisa eller omhänderta personer, behöver Värmdö ansöka hos polisen om att inrätta så kallade LOV 3-områden. De exakta geografiska områdena för trygghetsvakterna och LOV 3-områdena får fastställas i dialog med polisen.

Förslag till beslut:

Kommundirektören uppdras att ta fram ett finansierat förslag på en ettårig försöksverksamhet med kommunala trygghetsvakter, bestående av ordningsvakter och väktare, i Värmdö. Verksamheten bör starta senast sommaren 2018.

Mikael Lindström (S)
2:e vice ordförande kommunstyrelsen
Oppositionsråd

facebook Twitter Email