Åtgärder för att skapa andrum för svenskt flyktingmottagande

S-aktuellt 2015-11-24:

Idag har Statsminister Stefan Löfven hållit presskonferens med anledning av att skapa andrum i det svenska flyktingmottagandet. Statsministern berättade om ett åtgärdspaket.

Sverige har i den värsta flyktingsituationen sedan andra världskriget tagit ett större ansvar än något annat land i västvärlden. Vårt land värnar den internationella asylrätten. Vi är ett litet land som gör en enorm insats och det svenska folket visar stor solidaritet i en svår tid.

Medarbetare på Migrationsverket har jobbat dag och natt för att registrera människor, hitta sängplatser och se till att alla får mat för dagen. Frivilliga har gjort ovärderliga insatser. Kommuner runt om i landet har på ett fantastiskt sätt lyckats få fram tillfälliga boenden och ställt evakueringsplatser till förfogande. Det som genomförts är den största flyktinginsatsen i modern historia.

Efter sommaren har antalet flyktingar som söker sig till Sverige ökat kraftigt och bara de senaste två månaderna har 80 000 personer sökt asyl i Sverige. Av dem är det så många barn och unga så att det motsvarar över 100 nya skolklasser varje vecka.

Det är inte en nivå som det svenska systemet för flyktingmottagande långsiktigt kan hantera. Myndigheter och kommuner har nu svårt att klara av ansträngningen. Kommuner Lex Sarah-anmäler sig själva för att de inte längre kan sköta sitt mottagande på ett säkert sätt. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap slår larm om att viktiga samhällsfunktioner inte klarar av ansträngningen. Sverige kan inte längre garantera tak över huvudet för de som söker sig till vårt land och den senaste veckan har människor tvingats sova utomhus.

Det är en ohållbar situation både för dem som söker asyl och för personalen i verksamheten. Därför ser regeringen det nu nödvändigt att föreslå en rad åtgärder för att skapa ett andrum för svenskt flyktingmottagande. Det kräver att antalet personer som söker asyl och beviljas uppehållstillstånd i Sverige minskar kraftigt genom att fler flyktingar väljer att istället söka asyl i andra länder.

Samtidigt ska kapaciteten i mottagandet förbättras. Många kommunala verksamheter är hårt ansträngda eller står inför stora prövningar. Det gäller bland annat socialtjänsten, skolan och traumavården. En annan stor utmaning är att möta den snabbt växande befolkningens behov av bostäder. Här krävs fortsatta insatser.

De åtgärder regeringen nu föreslår är nödvändiga i den akuta situationen men inte i sig en långsiktig väg framåt. Flyktingsituationen behöver hanteras samfällt inom den Europeiska Unionen. Regeringen kommer därför fortsatt att driva på hårt för ett system där alla länder, utan att göra avkall på den individuella asylprövningen, tar ett gemensamt ansvar för flyktingmottagandet. Regeringen vill att Dublinförordningen ska göras om och ersättas med ett nytt permanent omfördelningssystem i EU.

facebook Twitter Email