Socialdemokraterna presenterar en framtidsbudget: Dags att sätta värmdöbornas välfärd och framtid först

Socialdemokraternas alternativ till budget för 2022 innebär en ny ekonomisk inriktning för Värmdö. Vi presenterar en framtidsbudget som innehåller fyra tydliga paket inom: skolan, äldreomsorgen, värmdöbornas trygghet samt ökad framkomlighet i trafiken och elektrifiering av Värmdö.

Vi Socialdemokrater har skapat ett offensivt reformutrymme på cirka 83,57 miljoner kronor för framtidsbudgeten. 

  • Vi presenterar en framtidsbudget, som bryter med år av ekonomiskt slöseri för att prioritera skola och omsorg. För att möjliggöra det avstår vi från att sänka skatten och gör en kraftig besparing på kostnaderna för konsulter, inhyrd bemanning och byråkrati, säger Carl Kangas, kommunalråd i opposition (S). 

Socialdemokraterna är Värmdös skolparti. Vi vill göra Värmdö till en attraktiv skolkommun med Sverigeledande resultat.

  • Vi satsar dubbelt så mycket på skolan jämfört med majoriteten. Skolpengen till grundskolan höjs med sex procent och fyra procent för förskolan i vårt budgetalternativ. Vi minskar också barngruppernas storlekar. Vår samlade skolsatsning på över 59,6 miljoner kr motsvarar 91 lärartjänster i resursförstärkningar, jämfört med förra årets utbildningsbudget, säger Julia Ekedahl, Skolkommunalråd i opposition (S).

Socialdemokraterna gör även en storsatsning på äldreomsorgen genom att höja pengen med 6%, vilket är 6,945 miljoner kr mer än majoriteten. Därutöver görs satsningar för att trygga omsorgspersonalens arbetsvillkor och utvecklingsmöjligheter, samt insatser för att motverka ensamheten bland äldre. Budgeten prioriterar även LSS genom att höja funkispengen med 5% och erbjuda fler familjer korttidsboenden under helger.

  • Välfärdens hjältar inom äldreomsorgen, anhöriga och äldre förtjänar ett kvalitetslyft av äldreomsorgen, efter år av underfinansiering. Därför höjer vi pengen till äldreomsorgen med sex procent, fortsätter Carl Kangas.

Trygghetsmätningar visar att vi har områden i kommunen med upplevd otrygghet. Under året har också ett flertal gripanden gjorts och ett femtiotal personer misstänkts för narkotikabrott. Därför vill vi Socialdemokraterna se en trygghetsoffensiv i Värmdö på 7,5 miljoner kr under 2022 för att öka värmdöbornas trygghet.

  • Vi måste stoppa knarket i Värmdö innan gängen kommer. Vi föreslår en trygghetsoffensiv på 7,5 miljoner kronor som möjliggör trygghetsvärdar med ordningsvaktsbefogenheter, investeringar i fler kameror, trygghetsskapande belysning och att säkra skolvägarna för våra barn, fortsätter Carl Kangas. 

Alldeles för många värmdöbor sitter fast i både i trafik och bostadsköer. Socialdemokraterna vill nu se en smartare samhällsplanering och att kommunen arbetar mer proaktivt för att lösa trafikkaoset och öka framkomligheten i Värmdö. Därför avsätts 1 miljon kr för att genomföra mindre trafiklösningar som kan öka framkomligheten, i kombination med en särskild satsning på 300 000 kronor för jourflaggvakter, som ska minska sårbarheten vid problem med bommarna på Grisslingerakan.

En viktig del i en smartare samhällsplanering är att påskynda klimatomställningen. Därför satsar partiet 75 miljoner kr i investeringsbudgeten de kommande tre åren för att elektrifiera och energieffektivisera Värmdö.

  • Vi vill att kommunen planerar smartare. Därför föreslår vi mindre lösningar som ökar framkomligheten, i kombination med långsiktiga investeringar i elektrifiering som gör Värmdö mer klimatsmart, fortsätter Carl Kangas.

Socialdemokraterna redovisar ett bättre överskott än majoriteten: 3,27 procent (88,9 mnkr) jämfört med 2,78 procent (74,9mnkr) för 2022.

  • Vi har högre ambitioner för värmdöbornas välfärd och vi tar ansvar för framtiden, därför är det också naturligt för oss med en starkare och mer långsiktig ekonomisk politik, avslutar Carl Kangas.

Du kan läsa budgeten i sin helhet här.

facebook Twitter Email