Socialdemokraterna i Värmdö siktar på valseger

I lördags fattade Socialdemokraternas årsmöte beslut om partiets valplattform, kandidater och ny ordförande inför höstens val. Tillsammans med redan tidigare utsett första namn Mikael Lindström samlar listan 64 kandidater med en jämn könsfördelning och varvade listor.

Den geografiska spridningen är god med representation från Gustavsberg, Värmdölandet, Djurö och Ingarö bland topp 10. Sex personer är under 35 år och fem personer är över 65 år bland de 24 första platserna, som bedöms kunna utgöra en fullmäktigegrupp inklusive ersättare.

– Vi socialdemokrater har utvecklat vår politik och har nu samlat ett väldigt starkt lag med stor förmåga att styra och utveckla vår kommun. Efter 12 år med moderaterna är skolresultaten låga, äldreomsorgen ovärdig och det har byggts för få hyresrätter för våra unga. Det dags för förändring, säger Mikael Lindström, kandidat till uppdraget som kommunstyrelsens ordförande.

– Det har funnits ett stort intresse att kandidera för Socialdemokraterna. Jag är stolt över den stora bredd av erfarenheter från hela vår kommun vi nu mönstrar inför valet. Vi är framtidspartiet i Värmdöpolitiken. Det här är ett samarbetsinriktat lag som är berett att ingå i ett nytt styre efter valet säger Estrid Landmark, valkommitténs sammankallande.

– Jag är hedrad över medlemmarnas förtroende att bli ordförande. Nu växlar vi upp tempot i valarbetet. Vi ska prata med väldigt många värmdöbor om hur vi kan bygga en tryggare framtid tillsammans. Vi kommer knacka dörr i hela kommunen, vi ska samtala digitalt och fortsätta vara partiet i människors vardag. Tillsammans kan vi göra Värmdö bättre, säger Andrine Winther ny ordförande för Socialdemokraterna i Värmdö.

 

Socialdemokraternas kandidater till kommunfullmäktige

 1. Mikael Lindström, 47, Gustavsberg
 2. Andrine Winther, 41, Gustavsberg
 3. Carl Kangas, 38, Hemmesta
 4. Karin Voltaire, 58, Djurö
 5. Henrik Paulsen, 69, Strömma
 6. Linda Nygren, 24, Gustavsberg
 7. Lars Bryntesson, 58, Gustavsberg
 8. Cecilia Strömmar, 45, Hemmesta
 9. Sandro Wennberg, 45, Gustavsberg,
 10. Ann-Kristin Särnbrink, 75, Tjällmora
 11. Saqar Mohssen, 24, Ängsvik
 12. Ulla Staaf, 65, Lugnet
 13. Jösta Claeson, 64, Östra Ekedal
 14. Julia Ekedahl Lotoft, 34, Skeppsdalsström
 15. Magnus Danielsson, 46, Mörtnäs
 16. Marielle Forstadius, 43, Ängsvik
 17. Robert Belving, 57, Lugnet
 18. Ulrika Lundqvist, 53, Gustavsberg
 19. Sam Assadi, 27, Gustavsberg
 20. Disa Påhlman Tiwe, 26, Gustavsberg
 21. Rolf Ellnebrand, 70, Gustavsberg
 22. Anna-Lena Östman, 66, Klacknäset
 23. Adam Påhlman Tiwe, 26, Gustavsberg
 24. Ingalill Gustavsson, 55, Klacknäset
 25. Ivar Forstadius, 39, Gustavsberg
 26. Malin Nilsson, 28, Gustavsberg
 27. Nils-Erik Särnbrink, 77, Tjällmora
 28. Cecilia Ramning, 34, Eknäs
 29. Arne Lindqvist, 44, Gustavsberg
 30. Aino Östergren,76, Höjdhagen
 31. Jan Olsén, 67, Nämdö
 32. Tahmina Dawlat Muhammad, 24, Gustavsberg
 33. Lennart Karlsson, 79, Gustavsberg
 34. Karolina Krystek, 41, Björnkärret
 35. Niklas Henriksson, 25, Björnkärret
 36. Karin Fahlén, 64, Fagerhom
 37. Rufus Vårdstedt, 18, Gustavsberg
 38. Jennie Öhman, 42, Gustavsberg
 39. Bo Hertz, 70, Mörtnäs
 40. Kerstin Bäcklund, 68, Gustavsberg
 41. Kjell Thorngren,72, Djurö
 42. Ulla Olausson, 74, Gustavsberg
 43. Christer Sjölin, 67, Kopparmora
 44. Annette Wikberger, 52, Kopparmora
 45. August Boj, 74, Djurö
 46. Elvira Ribbing, 19, Gustavsberg
 47. Joachim Vogel, 78, Kopparmora
 48. Eva Nordlander, 76, Vik
 49. Leif Sundh, 73, Björnkärret
 50. My Mileblom, 19, Styrmannen
 51. Björn Fredblad, 44, Idalen
 52. Aurora Gullberg, 40, Brunn
 53. Carl Landqvist, 50, Höjdhagen
 54. Maine Andersson, 71, Kopparmora
 55. Pär Simon Margulies, 59, Ingarö
 56. Ewa Jungbeck, 68, Djurhamn
 57. Farhad Jahanmihan, 44, Gustavsberg
 58. Inger Jalakas, 66, Gustavsberg
 59. Patrik Pelosio, 45, Hemmesta
 60. Therese Falk, 50, Djurö
 61. Stefan Carlén, 53, Gustavsberg
 62. Olivia Fredriksson, 21, Brunn
 63. Jan-Olof Landqvist, 78, Gustavsberg
 64. Annika Andersson Ribbing, 46, Gustavsberg

 

Urval av reformförslagen i Socialdemokraternas valplattform:

Skola

 • Mer kunskap genom mindre elevgrupper och fler utbildade lärare. Vi vill anställa fler förskolelärare, lärare och specialpedagoger.
 • Ökad trygghet och studiero genom fler vuxna i skolan och kompetensutveckling av lärare och resurspersoner i arbetet mot mobbning och kränkningar.
 • Höjd skolpeng. Uthålligt arbete för att göra Värmdö till en mer attraktiv skolkommun genom långsiktig förstärkning av skolpengen och tilläggsbelopp i Värmdö.

 

Äldreomsorg

 • Fler särskilda boenden, trygghetsboenden och servicehus.
 • God och näringsriktig mat – och slopad minuthets inom hemtjänsten så det finns tid att äta den.

 

Bostäder och samhällsbyggnad

 • Varannan lägenhet som byggs ska vara en hyreslägenhet.
 • Minska tiden i bostadskön. Bygg fler hyresrätter.
 • Sätt krav på hyrestak för nya hyresrätter.
 • Värna skärgårdskänslan när Värmdö växer in mot stan. Förtäta med levande och trygga bostadsområden i anslutning till god kollektivtrafik. Stopp för storskaliga exploateringar öster om Ålstäket.
 • Enklare vardag för värmdöborna. Fler infartsparkeringar och parkeringar där behoven är störst. Nej till avgifter på infartsparkeringar.
 • Nej till Horstensleden.

 

Starkare näringsliv för fler jobb

 • Värmdökontraktet – alla som kan jobba ska jobba.
 • Fler arbetsplatsområden så att värmdöföretag kan växa och värmdöbor slipper pendla.
 • Sommarjobbsgaranti för unga.
 • Bygga ut vuxenutbildningen och skapa fler utbildningsplatser inom bristyrken.
 • Enkel, och kundfokuserad myndighetsutövning som möter företagens behov.

 

Etablering och integration

 • Ge nyanlända som studerar SFI en praktikplats från dag ett. Det påskyndar språkinlärningen.
 • Tydlig plan till egen försörjning för varje individ, öka matchningen med det lokala näringslivets kompetensförsörjningsbehov.
 • Bygg blandade bostadsområden, modulområden riskerar att leda till segregation.

 

Funktionsvariation

 • Låt brukarna själva bestämma över sin ledsagningstid.
 • Fler boendelösningar för funktionsnedsatta i Värmdö.
 • Kompetensutveckling av skolledare i NPF (Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar).

 

Social omsorg

 • Tak över huvudet-garanti, ingen hemlös värmdöbo ska tvingas sova på gatan.
 • Ge människor som varit i långvarigt behov av försörjningsstöd ett jobb istället.

 

Trygghet på gator och torg

 • Inför kommunala trygghetsvakter i samverkan med polisen för att öka medborgarnas trygghet på lämpliga platser.
 • Mer pengar till det trygghetsskapande arbetet med fler Polare/fältassistenter, nattvandrare och kvinnojourer.

 

Idrott och friluftsliv

 • Långsiktigt stärkt investeringsram för att bygga ut fler idrotts och motionsanläggningar i hela Värmdö kommun.
 • Alla barn oavsett ekonomiska förutsättningar, bakgrund eller kön ska ges goda förutsättningar att få tillgång till ett aktivt fysiskt liv.
 • Utveckla sammanhängande strövområden som är tillgängliga för alla värmdöbor.

 

Kultur

 • Kulturskolan ska omfatta förskolan och hela grundskolan.
 • Värna Porslinsarvet i Gustavsberg, möjliggör ett kreativt kluster med ett genomtänkt kulturhus.

 

Skärgården

 • Stötta lokala VA-lösningar i skärgården och områden där kommunalt VA och PFO-förändring inte sker inom överskådlig framtid. Bygg avsaltningsanläggning på Sandhamn och starta tills vidare en sms-tjänst för att larma boende om vattentillgången.
 • Värmdö Hamnar ska underlätta och stötta livet för fastboende och näringsidkare i skärgården.

 

Ansvarsfull ekonomi

 • Vi vill stoppa privatiseringar som säljer ut gemensamma värden och verksamheter i välfärden till underpris. Värmdö har inte råd med Moderaternas bortslumpande av gemensamma tillgångar.
 • Sluta urholka värdet på Värmdös skattebetalares egendom genom att stoppa underfinansieringen av verksamheter och fastighetsunderhållet som halkar efter.

 

Inflytande och demokrati

 • Bättre dialog med invånare och stärkta råd.
 • Inrätta föreningslots.
 • Utveckla demokratiarbetet för unga.
facebook Twitter Email