Socialdemokraterna i Stockholms län vill se en östlig kollektivtrafiklänk

Pressmeddelande 2016-04-24

Vid sin kongress beslöt Socialdemokraterna i Stockholms län att verka för att en östlig förbindelse etableras som en kollektivtrafiklänk. För de boende i Nacka och Värmdö innebär förbindelsen bättre möjligheter för pendling till jobb och studier.

–       Jag är glad att Socialdemokraterna i Stockholms län nu vill verka för att en östlig förbindelse etableras som en kollektivtrafiklänk. Det skulle gynna alla oss som lever och verkar i Nacka Värmdö, säger Mikael Lindström (S), oppositionsråd i Värmdö.

–       Infrastrukturen i länets östra del är underdimensionerad och eftersatt. En östlig kollektivtrafiklänk skulle förbättra framkomligheten, bidra till att fler bostäder byggs och fler arbetstillfällen skapas i vår del av regionen, säger Khashayar Farmanbar (S), oppositionsråd i Nacka.

Det var vid kongressen för Socialdemokraterna i Stockholms län under helgen 23-24 april som beslutet fattades på initiativ av Socialdemokraterna i Värmdö och Nacka. Sedan tidigare finns det ett starkt tryck från socialdemokratiska politiker i hela regionen, inte minst efter det att S-företrädare för 11 kommuner i länet skrev en debattartikel i SvD om behovet av en östlig f?örbindelse.

–       Det är bra med en starkare enig socialdemokratisk röst för bättre kommunikationer i länets östra delar. Det är också positivt att fokus är på kollektivtrafik. Vi vet att framtidens kollektivtrafik kommer att gå på gummihjul under en lång tid framöver och i det perspektivet är en östlig kollektivtrafiklänk väldigt välkommen, avslutar Mikael Lindström.

För mer information: 

Mikael Lindström (S), oppositionsråd Värmdö, 073-622 44 59

Khashayar Farmanbar (S), oppositionsråd Nacka, 070-953 21 68

facebook Twitter Email