S-nej till rivning av Tallåskyrkan och SMU-gården

Pressmeddelande 2015-11-05

Vid kommunstyrelsens planutskott den 11 november kommer Socialdemokraterna rösta nej till rivning av Tallåskyrkan och SMU-gården i Gustavsberg. Det är Equmeniakyrkan som inkommit till kommunen med en ansökan om planbesked. Av den framgår att markägaren önskar riva/flytta Tallåskyrkan och SMU-gården för att ge plats för nybyggen.

? Vi pratar om några av Gustavsbergs vackraste byggnader som har ett stort kulturhistoriskt värde. Vi kan inte tänka oss att ge markägaren rätt att riva dem, säger Mikael Lindström, andre vice ordförande (S) i kommunstyrelsens planutskott.  

Kyrkan anger i sin ansökan att man istället vill bygga 55-72 lägenheter i modern stil på tomten.

? Det råder stor bostadsbrist, både i vår kommun och i regionen, men vi menar att det finns goda möjligheter att bygga lägenheter i Gustavsberg utan att behöva offra en våra vackraste miljöer, säger Mikael Lindström. 

? Det finns planer för omfattande byggprojekt i centrala Gustavsberg med tillskott på cirka 2400 lägenheter. Det ställer stora krav i planering och utformning så att inte kommunens särart och identitet som bruksort går förlorad. Att riva delar av de miljöer som starkast förknippas med just detta är orimligt.

? I kommunens översiktsplan (2012-2030) står uttryckligen att ?lokala och riksintressanta kulturmiljöer ska bevaras? och att stor restriktivitet för ny bebyggelse iakttas ?i anslutning till kyrkomiljöer?. Hur man då kan vilja ge positivt planbesked och gå vidare med denna fråga är för mig obegripligt.

? Vi kommer motsätta oss detta vid planutskottets möte på torsdag i nästa vecka. Om Alliansen driver frågan om planläggning för bostäder vidare kommer vi överväga att ta initiativ till en namninsamling för att åstadkomma en folkomröstning.

? Vi förstår om Equmeniakyrkan vill hitta en alternativ användning för sin mark eftersom den inte längre bedriver verksamhet där, men att utradera en så viktig del av ortens kulturarv och dess egen historia, tycker vi är fel väg att gå. Vi ser hellre att fastighetsägaren och kommunen inleder en konkret dialog för att hitta verksamheter som kan etablera sig där. Vi bidrar gärna konstruktivt till den diskussionen.

facebook Twitter Email