S-ledda regeringen prioriterar Värmdö skolor 2016

Den socialdemokratiska regeringen prioriterar skolan. Värmdö kommun kommer att få drygt 19 miljoner i satsning på lågstadiet, höjda lärarlöner, högre personaltäthet och ökad kvalitet på fritids och fler platser på vuxenutbildningen i extra resurser från staten. Det är nästan en fördubbling av de resurser som Allians för Värmdö valde att lägga på skolan i den kommunala budgeten för 2016. 

– Högre personaltäthet på lågstadiet ger mer tid för varje elev. Barnen kommer att ges bättre förutsättningar att lära sig läsa, räkna och skriva och utvecklas utifrån sina förutsättningar. Höjda lärarlöner är en central del i att vara en attraktiv arbetsgivare, varför vi varmt välkomnar tillskottet. Fritidshemmen utgör en mycket viktig verksamhet för elevernas utveckling och vi är glada över att regeringen även prioriterar fritids, säger Karin Aaseby skolpolitisk talesperson Socialdemokraterna Värmdö.  

Vårt mål är att alla unga antingen ska jobba eller studera. Då många Värmdöelever inte klarar gymnasiet menar vi att vuxenutbildningen måste prioriteras så att fler får gymnasiebehörighet.

S-ledda regeringens satsningar i punktform:

* Lågstadiesatsning 9,187 mnkr

* Höjda lärarlöner 7,5 mnkr

* Högre personaltäthet och ökad kvalitet i fritidshem: 1,8 mnkr

* Fler platser inom komvux och yrkesvux: 1,2 mnkr

Karin Aaseby

Skolpolitisk talesperson Värmdö

0709-64 89 49

 

facebook Twitter Email