Skärpta kvalitetskrav på fristående förskolor efter S-kritik

Pressmeddelande 2016-03-11

Nu görs reglerna om för hur fristående förskoleverksamhet ska godkännas i Värmdö. Det görs efter att Socialdemokraterna begärt och fått igenom en översyn i utbildningsnämnden. – Det är glädjande att Värmdömoderaterna har tagit till sig av vår kritik. Nu räknar vi med att det finns skäl att se över om Thorengruppen uppfyller de nya kriterierna, säger nya oppositionsrådet Mikael Lindström (S).

Värmdömoderaterna beslutade i fjol om att godkänna den av Skolinspektionen hårt kritiserade Thorengruppen att bedriva förskola i Gustavsberg. Socialdemokraterna menade att beslutet var oansvarigt eftersom Skolinspektionen samtidigt avslog Thorengruppens ansökan om att starta grundskola och fritids i Värmdö – på grund av bristande förmåga hos företaget att bedriva verksamhet.

– Lärandet börjar i förskolan. Där läggs den pedagogiska grunden för en utbildning och en framtid som leder till jobb. Då är det inte seriöst att ge tillstånd till ett vinstdrivande företag att bedriva förskola när det samtidigt underkänts för att bedriva grundskola och fritids. Bildningsresan måste vara en röd tråd och framtiden mejslas ut redan i förskolan, säger Mikael Lindström, nytt oppositionsråd i Värmdö (S).

Socialdemokraterna krävde därför att Skolinspektionens bedömningar och andra kommuners tillsynsrapporter om skolor ska tas hänsyn till samt att delegationsordningen ändras.

– Vi vill att politiker ska ha ansvaret för besluten, inte enskilda tjänstemän vars beslut politiker inte kan ändra. 

– Värmdömoderaterna gick vilse i marknadsdrömmen och upphandlingen genom att bestämma förskoleanordnare utifrån vem som betalade mest för att få bygga förskolan på vår mark. De har också anklagat oss för att det var tvunget att det skulle vara en kommunal utförare, men det är inte sant. Vi har sagt att den kommunala förskolan och fler fristående anordnare skulle få vara med och lämna anbud för att öka konkurrensen. Med kommunen hade det åtminstone blivit tre som konkurrerade om jobbet, i stället för två (2!) av ett 20-tal inbjudna. Duktiga fristående förskoleanordnare är bra på pedagogik, inte att bygga hus. Alltså avstod de från att lämna anbud. Det är faktiskt bara vi i kommunen som är bra på både och, säger Mikael Lindström (S).

Kontakt

Mikael Lindström, oppositionsråd (S) Värmdö kommun

073-622 44 59

facebook Twitter Email