S-förslag om Kyrkskolan F-6 blir verklighet

Pressmeddelande 2015-09-16

Det tog tre års intensiv kamp, men nu har vi vunnit. Kyrkskolan i Ängsvik ska bli en F-6-skola, med början från och med höstterminen 2016. Det står klart efter att Alliansen har svängt och gått föräldrarna och socialdemokraterna till mötes.

Nedmonteringen av skolan till F-3 beslutades av Alliansen hösten 2012 trots bristfälliga beslutsunderlag, stabilt elevunderlag och skarpa föräldraprotester. Nedläggningen ledde till en folkomröstning som hölls 2014. Den visade på stort folkligt missnöje med Alliansens beslut och gav ett starkt mandat för förändring.

Konsekvensen blev en Skoldialog som genomförde enkäter med personal och vårdnadshavare. Resultatet blev det som vi socialdemokrater och alla föräldrar poängterat hela tiden: Kyrkskolan bör vara en F-6-skola.

? Det är märkligt att Alliansen har varit så tondöv under så lång tid att det ska behövas en folkomröstning och ett stort konsultjobb för att motbevisa deras dåligt underbyggda beslut. De har konsekvent röstat ned våra förslag och vår motion om att göra Kyrkskolan till F-6. Det är bara att gratulera föräldrarna att Alliansen äntligen har tagit sitt förnuft till fånga, säger Karin Aaseby, 2:e vice ordförande i utbildningsnämnden (S).

? Vi är tacksamma att Skoldialogen så tydligt visar på bristerna i Alliansens skolpolitik, inte bara med Kyrkskolanhaveriet utan också på bristerna i stöd till eleverna. Tyvärr har Alliansens fleråriga motstånd nu orsakat skattebetalarna hundratusentals kronor i onödiga kostnader, både i folkomröstning och konsultarbete. Det är oansvarig ekonomisk politik av den moderatstyrda alliansen. Särskilt eftersom vi redan visste svaret på frågorna.

? Men det slutar inte där. Det innebär också att vi har förlorat värdefull tid, vi har monterat ned en av kommunens bästa skolor med hög lärartäthet och -behörighet som vi nu måste försöka bygga upp igen. Det är extremt oansvarigt av Värmdömoderaterna, säger Karin Aaseby.

Socialdemokraterna kommer förstås att stödja beslutet att ge Kyrkskolan möjlighet att från höstterminen 2016 erbjuda elever att fortsätta år 4. Därefter ska skolan gradvis byggas upp till en årskurs 6.

Kontakt

Karin Aaseby, 2:e v ordf utbildningsnämnden (S)070-424 31 38

facebook Twitter Email