Så kan vi motverka mobbning i skolan

Så kan vi motverka mobbning i skolan

 

Skolan börjar. Skolväskan, bussen, nya ansikten, upprop. Förväntningar och oro blandas. Många elever har fått nya klasskamrater och lärare, och känner att de måste hitta sitt fokus på skolarbetet men också sin roll, sitt sammanhang.

Får du arbetsro och känner dig trygg och glad varje dag du går till skolan lyckas du bättre i skolan. 
Men så är det inte för alla. Alltför många elever ser skolstarten som början på ett år av negativa känslor av oro, rädsla för misslyckanden, utanförskap och mobbning.

En färsk rapport från organisationen Friends visar att fyra av tio elever i de lägsta årskurserna känner sig otrygga någonstans i skolan. Och att en till två elever i en klass känner att de är mobbade. Mobbningens kostnader är enorma, för Värmdös del beräknas den mobbning som sker under ett år kosta närmare 90 miljoner kronor under de närmaste 30 åren. Priset för samhället är en sak, men hur ska vi beräkna kostnaden för den drabbade personen vars självkänsla kan vara skadad för resten av livet?

Skolorna behöver bättre möjligheter och mer resurser för att arbeta aktivt med att skapa en trygg miljö i och utanför klassrummet. Det är bra att den S-ledda regeringen i höst satsar extra resurser på elevhälsan. Men vi nöjer oss inte med det. I Socialdemokraternas budgetförslag för nästa år vill vi att Värmdö kommun anslår en miljon kronor i en antimobbningssatsning. Vi vill ge skolor och fritids bättre förutsättningar att förebygga, identifiera och följa upp mobbning och kränkande behandling.

En viktig del i arbetet med att öka tryggheten hos Värmdöeleverna är skolmiljön. Därför föreslår vi inför nästa år också investeringar i skolmiljön såväl inom- som utomhus. Viljan att förbättra skolmiljön var också ett av skälen till att vi för drygt två år sedan föreslog att det skulle byggas en helt ny skola i centrala Gustavsberg istället för dyra renoveringar av gamla skolbyggnader som inte är anpassade för dagens pedagogiska och miljömässiga krav.
Ett nytt läsår ska i framtiden inte längre innebära att barn i en klass mobbas. Ett nytt läsår måste i framtiden innebära att varje elev får känna trygghet i skolan och veta att skolan och kommunen sätter in resurser om något går snett och någon riskerar att fara illa. 

Det är små men viktiga steg mot en skola som gör att alla barn ? inte bara de flesta ? ges möjligheter att nå sina drömmars mål och nå sin fulla potential. 

Karin Aaseby, S 
skolpolitisk talesperson
Mikael Lindström, S 
oppositionsråd

facebook Twitter Email