S vill satsa 70 miljoner på Värmdös skolor

Mer bostäder, fler lärare, lekplatser, turistbyrå och en miljonsatsning på skolan. Socialdemokraterna slår tillbaka mot Alliansens skattesänkning i nya budgetförslaget.

? Valet står mellan hundra kronor mer i plånboken eller möjligheten att anställa hundra pedagoger säger Mikael Lindström (S), oppositionsråd.

70 miljoner kronor. Så mycket vill Värmdös största oppositionsparti Socialdemokraterna satsa på skolan i sitt budgetförslag inför 2017, samma summa som Alliansen vill sänka skatten med.

I de borgerligas förslag var den kanske största förändringen en skattesänkning med 70 öre med motiveringen att kommunen inte skulle ta ut mer i skatt än vad de behövde. För de 70 miljonerna vill Socialdemokraterna istället anställa fler lärare och höja lönerna.

? Valet står mellan hundra kronor mer i plånboken eller möjligheten att anställa hundra pedagoger. Vi har gjort vårt val, säger Mikael Lindström (S), oppositionsråd.

Förutom investeringarna i skolan innehåller partiets budget även flera insatser för ökat bostadsbyggande. 40 miljoner kronor ska gå till markköp för fler nya bostäder och arbetsplatser. Utökade infartsparkeringar, gång- och cykelvägar, fler lekplatser, gratis simundervisning till de minsta barnen och avgiftssänkningar för VA står också på agendan.

? Vi tycker det är bättre att sänka avgifter än att sänka skatten när utrymmet finns. Vi genomför ?Värmdö simmar? där skolorna stöttas för simundervisningen på Gustavsbergsbadet, säger Mikael Lindström.

Läs artikeln på Mitti Värmdö här

facebook Twitter Email