S vill pröva reversibel väg genom Hemmesta i stället för förbifart

Pressmeddelande 2015-12-15

Socialdemokraterna har låtit trafikexperten Torbjörn Lundbom analysera möjligheten till reversibla körfält på Skärgårdsvägen mellan Ålstäket och Hemmesta. Analysen visar att det finns goda tekniska möjligheter för att förbättra trafikflödena förbi Hemmesta vilket gör en förbifart onödig. Nu vill S att kommunen och Trafikverket utreder möjligheten att gå vidare med förslaget.

Trafiksituationen på riksväg 274 förbi Hemmesta är på sikt inte hållbar. Det finns prognoser som visar på ca 9 000 fordon per dygn, sommartid så mycket som 13 000 fordon. En utbyggnad av Hemmesta centrum och planer på att permanenta sommarstugeområden norr och öster om Hemmesta kommer att öka trängseln.

Liberalerna i Värmdö drev inför valet att det ska byggas förbifarter både genom Hemmesta Storskog och Ekedalsskogen och har nu fått hela den borgerliga alliansen i Värmdö att driva på för att utreda sådana förbifarter.

? Vi är kritiska till det ensidiga fokuset på att bygga nya vägar och vägar på fel ställen. I stället bör vi göra allt för att försöka förbättra framkomligheten i det befintliga vägnätet. Av det skälet drev vi på för att göra Grisslingerakan reversibel, och nu vill vi pröva samma sak på Skärgårdsvägen förbi Hemmesta, säger Annika Andersson Ribbing (S), oppositionsråd.

Analysen av Torbjörn Lundbom visar att det tekniskt sett är fullt möjligt att bygga så kallade reversibla körfält på Skärgårdsvägen mellan Ålstäket och Hemmesta. Lundbom har uppskattat kostnaden till ca 60 miljoner kronor. 

? Det här är ett värdefullt bidrag i diskussionen om hur man kan lösa trafiksituationen förbi Hemmesta. Det är bra om Trafikverket kan påskynda det arbetet och vi är beredda att diskutera om kommunen kan förskottera finansieringen så att Trafikverket kan påbörja ombyggnaden tidigare, säger Mikael Lindström (S) i kommunstyrelsens planutskott.

Fakta om Torbjörn Lundbom:

Lundbom är en oberoende konsult inom bygg- och anläggningsteknik och arkitekten bakom de reversibla körfälten på Grisslingerakan, väg 222, Värmdö kommun.

För mer information

Annika Andersson Ribbing, 070-556 06 30

Mikael Lindström, 073-622 44 59

Bilaga

För att få tillgång till bilaga med PM som hänvisas till ovan (PM Ålstäket-Hemmesta, Reverserande tre-fältslösning) kontakta Mikael Lindström enligt ovan eller via mail. mikael.lindstrom@varmdo.se 

facebook Twitter Email