S tar initiativ i gymnasiefrågan

 

 

 

Pressmeddelande 2016-04-21

Under torsdagens utbildningsnämnd fattades beslut om att lägga ner Handelsprogrammet och Ekonomiprogrammet på Gustavsbergs gymnasium. Bakgrunden är att alltför få elever söker utbildningarna vilket gör det ekonomiskt ohållbart att driva programmen vidare.

Vi är en växande kommun där vi fram till 2030 ska bygga 10 000 nya bostäder. Värmdö är en del av Stockholmsregionen och är en del av Europas snabbast växande regioner. Vi har många egna företagare och entreprenörer i kommunen samt har en besöksnäring som kan utvecklas ännu mer.

2015 hade Värmdö 1543 gymnasieelever och de närmaste åren ökar antalet. Endast 15% av dessa går i någon av Värmdös kommunala skolor. Under kommande år kommer ombyggnationen av Slussen och Skurubron också innebära att det blir svårare att pendla till Stockholm. Vi kan samtidigt konstatera att ca 25% inte fullföljer gymnasieutbildningen på 4 år. Vi vill underlätta för fler ungdomar att studera på närmare håll.

–       Vi behöver ta reda på vilka gymnasieutbildningar som efterfrågas och vilka behov som arbetsmarknaden har för att identifiera vilka gymnasieutbildningar som behövs i kommunen, säger Karin Aaseby.

–       Vi hör från olika näringar i Värmdö, bland annat restaurangbranschen och vissa hantverksbranscher att det är svårt att få tag på rätt utbildad personal. Det är också svårt att få tag på rätt kompetens inom vård, skola och omsorg- då behöver vi fundera på vilket sätt gymnasieutbildningen kan bidra med rätt kompetens. Därför är det viktigt att identifiera arbetsmarknadens behov och försöka matcha med utbildningar som intresserar ungdomar, säger oppositionsrådet Mikael Lindström. 

–       Vi ser också ett behov av att hitta kloka och bra vägar för våra nyanlända så att de snabbt får jobb och blir en del av vårt svenska samhälle, fortsätter han.

Socialdemokraterna tar nu ett tydligt framåtsyftande initiativ för gymnasieskolan. Under utbildningsnämndens möte 2016-04-21 föreslog vi att tillsätta en gymnasieutredning som utifrån ett framåtsyftande perspektiv undersöker och analyserar:

  • Arbetsmarknadens behov på kort och lång sikt lokalt samt i regionen.
  • Elevernas efterfrågan på gymnasieutbildningar i Värmdö kommun samt i regionen.
  • Innehåll, utformning och organisering av nyanländas gymnasieutbildning.
  • Framgångsfaktorer för gymnasieutbildningar i jämförbara kommuner.
  • Vilka gymnasieutbildningar som kommunen bör driva samt vilka utvecklingsmöjligheter som finns.
  • Hur kan man göra gymnasieskolan i Värmdö mer attraktiv för att attrahera fler elever?

Vi beklagar att den moderatstyrda alliansen inte ställde sig bakom vårt förslag till ett framåtsiktande utredningsuppdrag för gymnasieskolan. Vi kommer fortsätter att driva frågan på andra sätt.

Socialdemokraterna i Utbildningsnämnden

Kontakt:

Mikael Lindström, oppositionsråd Värmdö, 073- 622 44 59

Karin Aaseby, andre vice ordförande i Utbildningsnämnden, 0709- 64 89 49

facebook Twitter Email