S stödjer extra peng för skolor i utsatta områden

 

Nästa år kan viktad skolpeng, som Socialdemokraterna länge har krävt, införas i Värmdö kommun. Det står i budgetförslaget för 2014. Värmdömoderaternas koalition har tidigare röstat ned systemet, som ger extra pengar till skolor i områden där föräldrars utbildningsnivå är lägre.

I budgetförslaget från kommundirektören har sju miljoner kronor satts av för att införa den så kallade socioekonomiskt differentierade skolpengen. Samtidigt räknas grundbeloppet i skolpengen inte upp.

Differentieringen, eller viktningen, är till för att stärka möjligheterna att alla elever ska bli godkända. Modellen innebär att skolor med många barn som har lågutbildade föräldrar, och/eller många barn som har utländsk bakgrund, får en större resurstilldelning jämfört med skolor som har färre barn i dessa kategorier.

Dessa faktorer har enligt forskning stor betydelse för elevernas skolresultat. Modellen som föreslås är samma som i utredningen Differentierat bidrag för obligatorisk grundskola baserat på socioekonomiska faktorer från 2012. Den utredningen stödde Socialdemokraterna, medan Värmdömoderaternas koalition avfärdade den som ?stigmatiserande?. Nu har till och med deras regeringsföreträdare enats om att det är bra förslag.

? Vi är så glada att detta förslag som stödjer likvärdiga och långsiktiga förutsättningar för lärande, åter kommer upp till beslut, säger Karin Aaseby, skolpolitisk talesperson (S).

? Det är en utmärkt och enkel åtgärd för att stötta de elever som enligt alla undersökningar riskerar att hamna efter i skolan.

– Förslaget om viktad skolpeng innebär samtidigt att de skolor som inte får den viktade skolpengen, kommer att få mindre pengar. De tvingas nu alltså spara pengar.

? Det här förslaget gör också att det blir extra tydligt att Värmdös skolor generellt behöver mer pengar, säger Karin Aaseby.

Budgetförslaget behandlas av kommunfullmäktige i höst.

 

För ytterligare kommentarer, kontakta:

Karin Aaseby, skolpolitik talesperson (S): 070-424 31 38 Annika Andersson Ribbing, oppositionsråd (S): 070-556 06 30

 

 

facebook Twitter Email