S satsar mer än dubbelt så mycket mer än M-styret på Värmdös skolor

Dubbelt så hög skolpengshöjning i grundskolan och förskolan. Minskade storlekar i barngrupperna och nej till nedläggningar av skolor och förskolor är fokus i Socialdemokraternas budgetalternativ för 2021. Den samlade skolsatsningen som är mer än dubbelt så stor som M-styrets motsvarar 86 nya lärartjänster i Värmdös skolor jämfört med förra året. Reformerna finansieras genom minskad byråkrati.

– Socialdemokraterna är skolpartiet i Värmdö. Vi höjer skolpengen för grundskolan med hela sex procent och fyra procent för förskolan och vi satsar på mindre barngrupper. Vår skolsatsning motsvarar 86 nya lärartjänster i ökade resurser till skolorna och förskolorna jämfört med förra årets budget, säger Carl Kangas, kommunalråd i opposition (S). Socialdemokraterna har vänt på varje sten och skapat ett offensivt reformutrymme på cirka 62 miljoner kronor.

– Vi vill ha fler lärare och mindre byråkrati i Värmdö. Vi vågar sätta välfärden främst. Därför gör vi en kraftig besparing på kostnaderna för konsulter, inhyrd bemanning, leasing, internfakturering och central administration. Här har den moderatledda majoriteten varit slösaktiga och oansvariga, fortsätter Carl Kangas.

Coronapandemin har ytterligare satt ljuset på bristerna inom äldreomsorgen i Värmdö. Socialdemokraterna gör därför även en stor satsning på äldreomsorgen genom att öka ramen för vård-och omsorgsnämnden med 3 procent. Samtidigt föreslår de ett arbetslyft för välfärden där bemanningsberoendet ska brytas och timanställda istället ska erbjudas heltidsanställning.

– Välfärdens hjältar förtjänar bättre arbetsvillkor. Därför gör vi nu en stor satsning på vård-och omsorgsnämndens verksamheter och på att göra heltid till norm. Det ökar kontinuiteten och förbättrar kvalitén i omsorgen av våra äldre, fortsätter Carl Kangas.

Fakta:

Satsningar på skolan 2021 jämfört med av KF antagen budget för 2020:

KF beslutad budget för UTN förra året (2020):               1 287 423 tkr

Socialdemokraternas förslag till UTN budget 2021:       1 339 189 tkr

Differens                                                                           51 766 tkr

KF beslutad budget för UTN förra året (2020):               1 287 423 tkr

Majoritetens förslag till UTN budget 2021:                     1 311 430 tkr

Differens                                                                           24 007 tkr

 

Socialdemokraterna föreslår samma överskottsmål för 2021 som majoriteten, 1,8 procent.

 

 

Kontaktuppgifter:

Carl Kangas, Kommunalråd i opposition (S)

Mail: carl.kangas@varmdo.se

 

Sam Assadi, Politisk sekreterare (S)

Tel : 0760520534

Mail: sam.assadi@varmdo.se

 

Du kan läsa hela vår budget här.

facebook Twitter Email