S prioriterar Värmdös skolor tre gånger mer än Alliansen.

Pressmeddelande 2015-09-28

Socialdemokraterna prioriterar tre gånger mer till Värmdös skolor än Alliansen i budgeten för 2016, motsvarande 55 fler lärartjänster ? utan att höja skatten.

? Värmdös lärare och elever är viktigare än att sänka skatten motsvarande ett Hubba Bubba-tuggummi, säger Annika Andersson Ribbing, oppositionsråd (S).

Socialdemokraterna har vänt på varje sten och skapat ett offensivt reformutrymme på cirka 63 miljoner kronor. Alla satsningar är finansierade, krona för krona.

? Socialdemokraterna är skolpartiet i Värmdö. Vi investerar tre gånger mer än Värmdömoderaterna för fler lärare, ökade resurser och kompetenshöjning. Vi vill vända elevflykten och ge alla elever rätt att lyckas i skolan, säger Annika Andersson Ribbing.

? Vi höjer skolpengen till grundskolan med hela 6 procent, 50 procent mer än Värmdömoderaterna. Vårt budgetförslag motsvarar 55 fler lärartjänster, vars skattesänkning på två kronor i månaden räcker till ett Hubba Bubba-tuggummi, säger Annika Andersson Ribbing.

? Alliansbudgetens påstådda storsatsning på skolan, innebär i själva verket att personal i förskolan och fritids får avstå lön till lärare i grundskolan.

Verksamheterna för Värmdös äldre och funktionsnedsatta får 15 miljoner kronor till fler händer i omsorgen, bättre vårdkvalitet för personer med demensdiagnos och ökade resurser till funktionsnedsatta. Värmdömoderaterna avsätter 0 kronor.

? Vi föreslår också gratis broddar till alla över 65 år, avgiftsfritt trygghetslarm och en ?hålla hand?-garanti för att ingen i Värmdös äldrevård ska behöva dö ensam, säger Annika Andersson Ribbing.

Kommunens mest utsatta medborgare som socialtjänsten ansvarar för får 8 miljoner kronor. Alliansen tillför 1 miljon kronor.

? Vår budget visar tydligt på skillnaderna mellan de politiska alternativen i Värmdö. Alliansens budget är en utpräglad moderatbudget: en överflödig skattesänkning och alla övriga extra pengar går till nämnder som styrs av Värmdömoderater, säger Annika Andersson Ribbing.

Fakta: Allians för Värmdös skattesänkning 

Skatteeffekt netto, olika månadsinkomster

Lön             Skattesänkning

18 000               2 kr/mån

25 000               3 kr/mån

30 000               3 kr/mån

40 000               4 kr/mån

60 000               6 kr/mån

 

Kontakt

Annika Andersson Ribbing, 070-556 06 30

facebook Twitter Email