S och MP kritiserar alliansen för bristande demokrati i kommunfullmäktige

Vid onsdagens kommunfullmäktige i Värmdö nekades Socialdemokraterna och Miljöpartiet att ställa en rad enkla frågor, bland annat rörande kommunens kritiserade LSS-hantering. S och MP vill nu få hanteringen prövad i Förvaltningsrätten.

Till kommunfullmäktigemötet ville oppositionen ställa ett antal frågor till företrädare för den politiska majoriteten. Den moderatstyrda alliansen och SD nekade oppositionen möjligheten att ställa sex frågor, trots att frågorna var utformade i enlighet med kommunallagen och kommunfullmäktiges arbetsordning.

Flera av frågorna rörde kommunens kritiserade LSS-hantering. S och MP anser att kommunfullmäktiges ordförande och den moderatstyrda alliansen bryter mot kommunallagen och vill nu få hanteringen prövad i Förvaltningsrätten.

Jag är upprörd över att vi nekades att ställa frågorna. Demokratin sätts ur spel när oppositionen inte får ställa frågor som man har laglig rätt till, säger oppositionsrådet Mikael Lindström (S).

Det är lätt att tro att det ligger politiska skäl till att frågorna inte fick ställas. Många åhörare hade samlats i fullmäktigesalen för att lyssna på diskussioner om hanteringen av funktionsnedsatta i Värmdö, säger Hanna Thorell från Miljöpartiet.

För mer information, kontakta:

Mikael Lindström, oppositionsråd för Socialdemokraterna
Hanna Thorell, språkrör för Miljöpartiet

Fakta om kommunallagen

Enligt kommunallagens 5 kapitel, paragraf 54, får en ledamot ställa frågor för att inhämta upplysningar. Frågor skall avse ämnen som hör till fullmäktiges, en nämnds eller en fullmäktigeberednings handläggning men de får dock inte avse ärenden som rör myndighetsutövning mot någon enskild.

facebook Twitter Email