S motion om Kyrkskolan utreds vidare

Socialdemokraternas motion från i december om att utveckla Kyrkskolan i Ängsvik till en F-6-skola, skickades vid Utbildningsstyrelsens möte på torsdagen tillbaka till förvaltningen för vidare utredning.

? Vi är glada att majoriteten äntligen lyssnar på våra och föräldrarnas ansträngningar att få ett bättre beslutsunderlag, säger Karin Aaseby, skolpolitisk talesperson (S). Men det här borde ha funnits på bordet innan beslutet om ny skolorganisation togs i höstas.

? Vi ser en tydlig och i högsta grad levande framtid för Kyrkskolan, säger Karin Aaseby, när vi tittar på detaljplanearbete, arbetstillfällen och bostadsbyggen. Förutsättningarna har dessutom stärkts med beslutet att godkänna Olof Stenhammars nya hotell vid Siggesta.

? Skolan håller hög kvalitet, har en tydlig skärgårds- och upplevelseprofil är ett nav som håller Norra Värmdö levande året om. Kyrkskolan har en stor betydelse för kommunens totala utbud av skolor, där vi betonar mångfald och möjligheten att välja små eller stora skolor med olika profiler och inriktningar.

Motion.Utveckla Kyrkskolan till F-6-skola

 

Kontakt: Karin Aaseby, 070-424 31 38

karin.aaseby@varmdo.se

 

 

facebook Twitter Email