S kämpar för kvalitet vid nya förskolan i porslinskvarteren

Efter den extra utbildningsnämnd som en samlad opposition kallat till den 20 januari, står det klart att den moderatledda alliansen kvar vid beslutet att godkänna Thoréngruppen som ansvariga för driften av förskolan i Porslinskvarteren. Som förskoleaktör är Thoréngruppen ett oprövat kort. Fram till 2016 hade koncernen enbart en förskola i Karlstad som ännu inte granskats av kommunen.

–          Vi beklagar djupt valet av den hårt kritiserade Thoréngruppen som nyligen förvägrades att starta 21 nya förskolor och skolor på grund av bristande förmåga att följa föreskrifter. Ett val som vi ser är en direkt konsekvens av den olämpliga formen för upphandling av förskolan som alliansen valt, säger Karin Aaseby (S).

Att låta Kommunstyrelsen genom den valda upphandlingsformen indirekt bestämma vilka förskoleaktörer som utbildningsnämnden har att ta ställning till är helt oacceptabelt. Framförallt då KS till övervägande del låtit storleken på markhyran avgöra vilken byggherre som får uppdraget och inte en kvalitetsbedömning av förskoleverksamheten. Då det är byggherren som valt vilka förskolor de vill samarbeta med, har antalet aktörer begränsats avsevärt. Till slut hade sektorschefen enbart att ta ställning till EN aktör – Thoréngruppen.

–          Om syftet med upphandlingsformen var ett sätt att öka valfriheten för invånarna har resultatet blivit det direkt motsatta. Vi hade mycket hellre sett att bygget var en affär och driften av förskola en annan. Då hade fler förskoleaktörer kunnat lämna anbud, såväl friskolor som den kommunala verksamheten, säger Karin Aaseby (S)

Nu är det upp till Kommunfullmäktige den 27 januari att ta ställning till tomträttsavtal för förskola i Porslinskvarteren. Vi kommer att fortsätta vår protest då beslutet begränsar valfriheten för medborgarna och inte kvalitetssäkrar etableringen av den nya efterlängtade förskolan i vårt nya porslinskvarter. 

Karin Aaseby (S) skolpolitisk talesperson

Telefon: 0704-24 31 38

E-post: karin.aaseby@varmdo.se

facebook Twitter Email