S i Värmdö vill förtäta för fler bostäder

 Pressmeddelande 2016-04-26

Socialdemokraterna i Värmd?ö har i en motion till kommunfullmäktige föreslagit att kommunstyrelsen ges i uppdrag att ta fram en förtätningsstrategi.

 –          4 300 personer står i kö till en bostad i Värmdö, 1 500 är under 35. Att förtäta är ett bra sätt att bygga eftersom vi då kan bygga vidare på befintlig infrastruktur och samhällsservice. Våra centralorter har stora möjligheter att bygga tätare, utan att viktiga samhällsvärden går förlorade, säger oppositionsråd Mikael Lindström (S).

Socialdemokraterna hänvisar i motionen till kommuner som lyckats producera detaljplaner i mycket högre takt än Värmdö och pekar på att dessa kommuner har arbetat mer strategiskt och långsiktigt än Värmdö. I Lund tar kommunen just nu fram en förtätningsstrategi för att få snabbare processer och färre överklaganden. Sundbyberg, Sveriges mest tättbefolkade kommun, har under många år varit extremt framgångsrik i att förtäta och få fram detaljplaner utan överklaganden. I Värmdö är snittiden tre år.

–          Hanteringen av nya detaljplaner i områden som bör vara prioriterade har länge dragits i långbänk i Värmdö kommun. Under de två senaste mandatperioderna fick kommunledningen under Värmdömoderaterna fram 17 nya hyreslägenheter. Det är dags att arbeta mer strategiskt och långsiktigt, säger Mikael Lindström.

–          Vi kan konstatera att det råder en obalans på bostadsmarknaden i kommunen och efterfrågan på hyresrätter är särskilt stor. Därför måste kommunens hantering bli smidigare och gå fortare, avslutar Mikael Lindström.

Kontakt:

Mikael Lindström (S), oppositionsråd, 073-622 44 59

facebook Twitter Email