S i Värmdö vill bygga studentbostäder på infartsparkeringshus

 Vid det senaste sammanträdet med kommunfullmäktige lämnade Socialdemokraterna i Värmdö in ett förslag om att utreda möjligheten att bygga infartsparkeringshus med ungdoms-/studentbostäder ovanpå. Sådana lösningar finns exempelvis i Jakobsberg.

–          I Värmdö saknas både infartsparkeringar och bostäder för unga. Med detta förslag bidrar vi till att lösa båda problemen på samma gång, säger Mikael Lindström, oppositionsråd (S)

Värmdö kommun har idag 1 385 infartsparkeringar, varav 36 tillkom 2015. De centralt placerade infartsparkeringarna används i princip fullt ut redan idag.

–          Kommunen äger relativt lite mark, och det är en av orsakerna till att det inte etableras så många nya infartsparkeringar. Att kombinera bostäder och infartsparkeringar är ett effektivt sätt att använda marken på, säger Mikael Lindström

I sin motion föreslår Socialdemokraterna i Värmdö att kommunstyrelsen ges i uppdrag att utreda och detaljplanera för lämpliga centrala platser för infartsparkeringshus med ungdoms-/studentbostäder ovanpå.

Gustavsbergs centrum, Värmdö marknad/Charlottendal/Ekobacken, Mölnvik/Grisslinge, Hemmesta centrum/vägskäl och Brunn/Vargbacken nämns som möjliga platser där infartsparkeringshus med bostäder skulle kunna byggas i dialog med berörda markägare.

Behovet av bostäder för ungdomar är stort. Av de ca 4 500 personer som står i kö för en hyresbostad i Värmdö är drygt 1 700 under 35 år.

–          Genom att göra på detta sätt möjliggör vi för fler unga att flytta hemifrån. Dessutom är det en insats för miljön eftersom fler kan använda kollektivtrafiken och vi kan behålla grönområden och rekreationsytor, säger Mikael Lindström.

 

Kontakt:

Mikael Lindström (S), oppositionsråd, 073-622 44 59

 

Exempel från Jakobsberg:


pastedImage.png

 

Illustration över hur parkeringsgaraget Väpnaren i Jakobsberg kan byggas om ifall förslaget om studentbostäder blir verklighet. Foto: Riddersvik AB.

Publicerat i StockholmDirekt: http://www.stockholmdirekt.se/nyheter/200-studentbostader-planeras-pa-parkeringsgaraget-i-jakobsberg/aRKpcE!1gTZ8fXIss08JDPS7sRCLA/

facebook Twitter Email