S i Värmdö breddar och förnyar sitt lag

Pressmeddelande 2016-02-16

Förnyelse, breddning och fokus. Det är temat för den förändrade laguppställningen i samband med fyllnadsvalen när Mikael Lindström tillträder som nytt oppositionsråd den 1 mars.

Vid måndagens medlemsmöte valde Socialdemokraterna nya gruppledare i nämnder och styrelser.

– Vi fortsätter att bredda och förnya laget så att vi kan forma den bästa politiken för framtidens Värmdö, säger Mikael Lindström, tillträdande oppositionsråd för Socialdemokraterna tillika andre vice ordförande i kommunstyrelsen och Kommunhuset i Värmdö AB.

Följande nya gruppledare valdes: Karolina Krystek (ny andre vice ordförande i kommunstyrelsens planutskott), Carl Kangas (ny andre vice ordförande i näringslivsnämnden), Henrik Paulsen (ny andre vice ordförande i vård- och omsorgsnämnden), Marielle Forstadius (ny andre vice ordförande i Gustavsbergsbadet AB) samt Kenneth Ehrnstedt (ny andre vice ordförande i Värmdö Hamnar AB). Sandro Wennberg föreslås få en utökad roll som politisk samordnare och i samband med detta lämnar han sina uppdrag som andre vice ordförande i näringslivsnämnden och Värmdö Hamnar. Samtliga val läggs fram för godkännande av kommunfullmäktige den 24 februari och tillträde från 1 mars.

Karin Aaseby fortsätter som andre vice ordförande i utbildningsnämnden och kultur- och fritidsnämnden, Magnus Danielsson i tekniska nämnden och Birgitta Rynnert i bygg, miljö- och hälsoskyddsnämnden.

Socialdemokraternas styrelse i Värmdö har också utsett Linda Nygren till politisk sekreterare. Fokus för det nya laget är dialog för att vaska fram nya och kreativa förslag för ett ännu bättre Värmdö.

– Värmdö är en fantastisk plats. Men bra kan bli bättre. Värmdö är exempelvis en av de kommuner i länet som får lägst betyg i det så kallade Nöjd Medborgar-indexet. Vi politiker måste bli bättre på att föra en dialog med invånare, företagare och föreningsaktiva i Värmdö, säger Mikael Lindström.

För mer information: Mikael Lindström (S), tillträdande oppositionsråd, 073-622 44 59

Fakta: Socialdemokraternas nya lag i Värmdö

Nämnd/bolag/uppdrag
Gruppledare (kursiv=nyval)

Kommunstyrelsen (KS)

Mikael Lindström

Kommunstyrelsens planutskott (KSPU)

Karolina Krystek

Utbildningsnämnd (UBN)

Karin Aaseby

Socialnämnd (SN)

Sandro Wennberg

Kultur- och fritidsnämnd (KFN)

Karin Aaseby

Vård och omsorgsnämnd (VON)

Henrik Paulsen

Näringslivsnämnd (NÄM)

Carl Kangas

Bygg Miljö- och hälsoskyddsnämnd (BMHN)

Birgitta Rynnert

Teknisk nämnd (TN)

Magnus Danielsson

Valnämnd (VN)

Jösta Claeson page2image32272

Överförmyndarnämnd (ÖFN)

Jösta Claeson

Kommunhuset i Värmdö AB (KIVAB)

Mikael Lindström

Värmdöbostäder AB (VBAB)

Kenneth Ehrnstedtpage2image39928 page2image40352

Gustavsbergsbadet AB (GBAB)

Marielle Forstadius

Värmdö hamnar AB (VHAB)

Kenneth Ehrnstedt

Käppalaförbundets styrelse och fullmäktige

Anna-Lena Östmanpage2image48048 page2image48472

Politisk sekreterare

Linda Nygren

Politisk samordnare

page2image52184page2image52608

Sandro Wennberg, Karin Aaseby page2image53928

facebook Twitter Email