S föreslår historisk skolsatsning istället för sänkt skatt i budgeten

Socialdemokraterna i Värmdö gör en historisk satsning på skolan. I sitt budgetförslag föreslår partiet att de 70 miljoner kronor som den Moderatstyrda alliansen föreslagit i skattesänkning istället går till skolan.

 

För de 70 miljoner den moderatstyrda alliansen tar av löneutrymmet för lärare och undersköterskor och lånar av framtidens värmdöbor, vill Socialdemokraterna i Värmdö i stället anställa fler lärare med hög utbildning, ge möjlighet till konkurrenskraftiga löner samt kompetensutveckla vår befintliga personal.

 

– Vi är inte nöjda förrän det är studiero i klassrummen och alla elever klarar skolan, säger Mikael Lindström, oppositionsråd för Socialdemokraterna.

 

– Valet står mellan hundra kronor mer i plånboken eller möjligheten att anställa hundra pedagoger. Vi har gjort vårt val, säger Mikael Lindström.

 

Förutom skolan investerar Socialdemokraterna i flera pressade välfärdsområden: äldreomsorgen, stödet till funktionsnedsatta (LSS) och socialtjänsten.

 

– Rör inte värmdöbornas välfärd, är vårt budskap. Vi måste ha råd med personal för att inte skära i omsorgen för våra äldre. Vi kan inte skära i LSS-insatser för att anhöriga ska tvingas från jobb, säger Mikael Lindström.

 

Värmdö rankar lågt i medborgarundersökningar, bland annat kring kommunens service och höga avgifter. Det vill Socialdemokraterna möta med flera avgiftssänkningar.

 

– Vi tycker det är bättre att sänka avgifter än att sänka skatten när utrymmet finns. Vi genomför ”Värmdö simmar” där skolorna stöttas för simundervisningen på Gustavsbergsbadet. Vi sänker avgifterna för trygghetslarm med 200 kr i månaden till 146 kr och vi sänker avgifterna för VA-anslutningen för Attefallshus till 3 000 kr där det redan finns VA-anslutning, säger Mikael Lindström.

 

Förutom investeringarna i välfärden, innehåller Socialdemokraternas budget också flera insatser för ökat bostadsbyggande och prispressade hyresrätter, snabbare utbyggnad av VA-nätet i kombination med gång- och cykelvägar samt fler infartsparkeringar.

 

Mer information:

Mikael Lindström, oppositionsråd för Socialdemokraterna i Värmdö, 073-622 44 59

Linda Nygren, politisk sekreterare (S), 08-570 473 368

facebook Twitter Email