Regeringens budget: 7,5 miljoner till Värmdös lärare

Pressmeddelande 2015-09-21

Regeringens budget: 7,5 miljoner till Värmdös lärare

I dag lämnar Sveriges regering budgeten för 2016 till riksdagen. Där föreslår regeringen investeringar i jobb, skola och klimat. För Värmdös del innebär budgeten ett tillskott på över 10 miljoner till lärarlöner, fritids, komvux och yrkesvux.

Regeringens mål är att Sverige genom fler sysselsatta och fler arbetade timmar ska ha EU:s lägsta arbetslöshet 2020. Alla som kan arbeta ska också arbeta. Det finns fler lediga jobb än någonsin samtidigt som nästan 400 000 är arbetslösa i hela Sverige. Därför skapar regeringen många fler tillfällen för utbildning och matchning.

? I Värmdö kan det motsvara upp till 1,2 miljoner kronor för fler platser inom komvux och yrkesvux, säger Annika Andersson Ribbing, S, oppositionsråd i Värmdö.

Sverige är en kunskapsnation men resultaten i skolan sjunker. För att vända utvecklingen investerar regeringen för att fler ska vilja bli och stanna kvar som lärare.

? Vi är glada åt regeringens miljardsatsning på höjda lärarlöner. För en kommun av Värmdös storlek motsvarar det ett tillskott på omkring 7,5 miljoner kronor redan 2016. Samtidigt kan vi öka resurserna så att varje elev får mer tid med sin lärare, säger Annika Andersson Ribbing, S, oppositionsråd.

För att öka människors frihet och trygghet stärker regeringen välfärden. Utöver professionsmiljarden skjuter regeringen till en miljard kronor till landstingen under 2016.

? Det motsvarar upp till 226 miljoner kronor i tillskott till sjukvården här i Stockholms län. Dessutom slopas avgifterna för mammografi, preventivmedel för unga och besök i öppenvården för alla över 85 år, säger Annika Andersson Ribbing.

Regeringen återställer också ordning och reda i de offentliga finanserna efter det stora underskott som den borgerliga regeringen lämnade över. Alla reformer är fullt finansierade och underskotten halveras redan nästa år. 

Kontakt

Annika Andersson Ribbing, S, oppositionsråd Värmdö

070-556 06 30

facebook Twitter Email