Pressmeddelande: Rikshem nu delägare i Värmdö Bostäder och strategisk partner

Värmdö Kommun säljer 49 % av aktierna i Värmdö Bostäder AB till Rikshem.

I våras gjorde Allians för Värmdö (M, FP, C, KD) och Socialdemokraterna i Värmdö (S) tillsammans en överenskommelse om att ta in en delägare Värmdö Bostäder. Tillsammans ska parterna nu göra en rekordsatsning på nya hyresbostäder och renovering av allmännyttans lägenheter.

En viktig del i uppgörelsen är kommunen får in en stark och progressiv part som deltar i upprustningen av befintligt hyresbestånd och på fem år bygger minst 500 nya lägenheter. Rikshem lovar dessutom att bygga ytterligare cirka 500 bostäder i kommunen. Försäljningen ger kommunen möjlighet att frigöra resurser för att utveckla verksamheten i bolaget. Kommunen kommer också att 
minska sin låneskuld och därmed räntekänsligheten.

  • För Värmdö Kommun är detta en välkommen satsning på bostäder när efterfrågan är som störst i regionen. Vi får resurser för att investera i gemensamma byggprojekt och möjligheter att finansiera delar av all den infrastruktur som behöver byggas ut när kommunen växer snabbt, säger Monica Pettersson (M) kommunstyrelsens ordförande.
  • Äntligen får vi till en storsatsning på byggande av hyresrätter i Värmdö. De 1 000 lägenheter som kan bli ett resultat av denna överenskommelse kommer, tillsammans med satsningarna i centrala Gustavsberg på över 2 000 nya bostäder, att förbättra vårt bostadsutbud, säger Annika Andersson Ribbing (S) oppositionsråd.
  • Inom Rikshem har vi som mål att skapa ett brett utbud av främst hyresrätter. Vi vill medverka till att det byggs mycket mer allmännyttigt ägda bostäder i landet och särskilt i storstadsområden där efterfrågan är skriande. Vi satsar bland annat i Nacka och Värmdö. Det är en utmaning att komma in på bostadsmarknaden här med både väldigt fina miljöer och duktiga byggare och förvaltare, säger Ilija Batljan vice VD Rikshem.

Överenskommelsen mellan Värmdö Kommun och Rikshem görs för att möjliggöra byggande av nya bostäder och stärka kommunens soliditet genom att låneskulden kan minskas. Värmdö kommun och Rikshem fortsätter samarbetet med att diskutera försäljningen av samhällsfastigheter i kommunen.

Fakta Värmdö Bostäder:

1950 bildades Stiftelsen Gustavsbergs Bostäder av dåvarande Gustavsbergs kommun.

1994 omvandlas Stiftelsen till aktiebolag, Värmdö Bostäder AB. I dag äger och förvaltar Värmdö Bostäder c:a 2000 lägenheter i Gustavsberg, Hemmesta, Stavsnäs/Djurö och Ingarö.

Fakta Rikshem:

Äger fastigheter i Stockholm, Göteborg, Uppsala, Linköping, Västerås, Norrköping, Helsingborg, Jönköping, Huddinge, Sundsvall, Halmstad, Södertälje, Solna, Kalmar, Nyköping, Sigtuna, Ale och Knivsta.

Rikshem har cirka 21 100 lägenheter, varav cirka 5 000 äldreboenden och cirka 1 000 studentbostäder. Rikshem ägs av Fjärde AP-fonden och AMF.  

Kontakt
Monica Pettersson (M) monica.pettersson@varmdo.se 08-570 470 12
Annika Andersson Ribbing (S) annika.andersson@varmdo.se 08-570 482 09
Marie Bladholm (M) marie.bladholm@varmdo.se 08-570 470 11
Anders Gullander (FP) anders.gullander@varmdo.se 08-570 474 40
Ina Ununger (C) ina.ununger@varmdo.se 08-570 484 85
Jan Dolk (KD) jan.dolk@varmdo.se 08-570 470 15

Mer information och bilder, kontakta:
Peder Westerlund peder.westerlund@varmdo.se 073-988 46 46
Mikael Lindström mikael.lindström@varmdo.se 073-622 44 59

facebook Twitter Email